Lotta Antonsson får Region Hallands kulturpris

Konstnären Lotta Antonsson har utsetts till årets mottagare av Region Hallands kulturpris. Vid en ceremoni i samband med regionfullmäktiges sammanträde idag fick hon motta sitt pris: 50 000 kronor.

Priset delas ut årligen, till någon som gjort framstående insatser inom kulturlivet och som har anknytning till Hallands län. Regionstyrelsens kulturutskott ger förslag till pristagare, och regionstyrelsen fattar det formella beslutet om vem som ska få priset.

Syftet med kulturpriset, liksom med kulturpolitiken i Halland, är att stödja kulturaktörer som tillför regionen attraktivitet, spets, förnyelse och synlighet.

Konsekvent ifrågasättande

Valet i år föll alltså på Lotta Antonsson, en konstnär som bor och verkar i Berlin, men som har rötterna i Halland. Hon är född i Varberg och är periodvis också bosatt i Köinge i Falkenbergs kommun. Hon arbetar med fotografi, video, teckning, collage och skulpturala installationer, och hennes konst är sedan länge nationellt och internationellt uppmärksammad.

Lotta Antonsson får priset för sitt arbete med att konsekvent undersöka och ifrågasätta fotografiets betydelse exempelvis för konstruktionen av genus, kön och identitet. Hon har, särskilt i sitt tidiga arbete, rört sig inom ett politiskt och feministiskt fält, och bidragit till brännande frågeställningar runt objektifiering av kvinnor.

Inskrivet i konsthistorien

– Hon bidrog tillsammans med flera konstnärer i samma generation till att diskussionen laddades om och tog ny fart kring makt- och genusfrågor. Tillsammans blev deras arbete under 90-talet tongivande och är nu inskrivet i konsthistorien. Det är verk som ständigt inspirerar nya generationer av fotografiska konstnärer, sade regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim vid prisutdelningen.

Unga kvinnors utsatthet har genom åren varit ett återkommande tema, där Lotta Antonsson satt fokus på betraktarens roll, det vill säga hur vi oftast okritiskt tar in bildbudskap, agerar och fördömer. Men inte reflekterar.

Lika aktuella idag

– Lotta Antonssons tidiga verk berör fortfarande på djupet med sitt ställningstagande för det sköra och bräckliga i att existera och att vara människa. De är lika aktuella idag som för tjugo år sedan, sade regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim i sitt tal vid prisutdelningen.

I sina nutida verk är Lotta Antonsson inte lika politisk. I stället finns det mer subtila poetiska och estetiska dimensioner i hennes konst, vilken Region Halland nu hoppas att snart kunna få visa.

...........................................................

Kortfakta om Lotta Antonsson

Född 1963 i Varberg.

Utbildad vid Konstfack i Stockholm 1989-1992, därefter i Köpenhamn under ett år och vidare vid Konsthögskolan i Stockholm 1995–1996.

Bor och arbetar i Berlin.

Är även adjungerad professor vid Högskolan för fotografi i Göteborg.

Är representerad på exempelvis på Moderna Museet och Hallands Konstmuseum.

Har ett stort antal utställningar bakom sig. Under 2012 innehåller cv:n utställningen Svart ljus på Borås Konstmuseum, en separatutställning på Marabouparken i Stockholm (Tre fotografer) och den internationella fotobiennalen i Korea (Photography is magic! Daegu Photobiennal).