Många har sluppit trycksår tack vare Årets medarbetare i Region Halland

”Jag har sett fram emot att gå till jobbet varenda dag för jag har världens bästa jobb!” Det säger Pia Malm, undersköterska på kirurgmottagningen och drivande kraft i arbetet med att göra Hallands sjukhus bland de bästa i landet på att undvika trycksår hos patienter. Pia är Årets medarbetare i Region Halland 2016 och hon tar emot utmärkelsen vid Regionfullmäktiges sammanträde den 23 november.

Det strålar om Pia Malm när hon berättar om sina 43 år i vården. Hon har verkligen trivts under alla år. Men hon hade inte alls tänkt sig sjukvården som arbetsplats.

– Jag var helt inställd på att jobba med barn och ville bli förskollärare. Men så kom jag in på en kurs för att bli sjukvårdsbiträde och då kände jag att jag hade hittat hem.

Stark hierarki

Efter något år i äldrevården fick Pia uppmaningen att söka sig till sjukhusets kirurgiklinik. Hon började där 1975.

– Jag jobbade som biträde i många år. Det var i en tid då hierarkin var stark och vi duade inte varandra. Det var ”fröken Pia” hit och ”syster Karin” dit…

I början av 80-talet kände Pia att hon ville vidare och gick en utbildning till undersköterska och arbetade sedan på olika ställen tills hon 1986 fick en fast tjänst som undersköterska på kirurgikliniken i den nya C1-byggnaden.

– Jag har trivts bra i alla år och haft jättebra arbetskamrater och också chefer som har sporrat mig att utvecklas och att våga göra nya saker, säger Pia.

Forskarutbildning

Pia utbildade sig så småningom till specialistundersköterska med inriktning på demens och har också, som en av ganska få undersköterskor i Region Halland, gått en forskarutbildning.

Pia Malm har genom hela sitt yrkesliv brunnit för att hitta nya och bättre sätt att göra saker på. Och hon har intresserat sig särskilt för sårvård och trycksår.

Det började på allvar när hon mötte en patient med mycket besvärliga trycksår. Pia ville gå till botten med situationen och fick sin chefs tillåtelse att börja undersöka hur många som egentligen drabbas av denna svåra komplikation.

– Jag började mäta och kom fram till att var fjärde patient hade trycksår. Jag kände att vi verkligen behövde ta tag i det.

Undviker svåra lidanden

Trycksår kan orsaka stora lidanden för patienterna som drabbas, förlänger vårdtiderna och kostar därmed stora pengar för vården.

Det ena ledde till det andra och Pia har de senaste tio åren varit mycket engagerad i arbetet med att förebygga trycksår. Hon har blivit en kunskapskälla såväl för sjukhuset som för primärvården och den kommunala vården. Och arbetet ger resultat. I de senaste mätningarna låg Hallands sjukhus bland de bästa i landet och förekomsten av trycksår har mer än halverats.

Alltid lite bättre för patienterna

Vad är det då som driver henne?

– Att hela tiden försöka göra saker bättre för patienterna. Och det får aldrig vara acceptabelt att man kommer in på sjukhuset och får med sig något nytt problem härifrån. Det är något jag ofta trycker på när jag är ute och föreläser.

Pia Malm kan se tillbaka på ett yrkesliv i ständig utveckling:

– Jag får ibland frågan varför jag inte gått vidare och blivit sjuksköterska. Men jag vill vara nära patienterna och jag är väldigt stolt över det arbete vi undersköterskor gör. Det betyder så mycket om vi kan ge patienterna ett bra bemötande och göra dem trygga. Jag tycker också att jag har visat att man kan utveckla vår profession väldigt långt om man vill.

Och Pia tycker, efter alla år i vården, fortfarande att jobbet är lika roligt.

– Jag får se hur länge jag ska fortsätta jobba. Jag bestämmer mig år från år. Men jag är väldigt nyfiken på arbetet med ”framtidens vårdavdelning” och hade gärna velat se hur det förverkligas…

Ser sällan hinder

Det är en stor grupp medarbetare i olika roller och funktioner på Hallands sjukhus som står bakom nomineringen av Pia Malm som Årets medarbetare. I sin beskrivning av henne lyfter de fram hennes engagemang och arbetsglädje, hennes sökande efter kunskap och hennes generositet när hon delar med sig av det hon kan.

– Pia är en medarbetare som alltid antar de utmaningar hon ställs inför då hon ser att detta kommer att få en god effekt för patienterna. Hon ser sällan några hinder och hon har en positiv inställning, säger Elisabeth Bengtsson som är Pia Malms chef på kirurgimottagningen.

 – Hon har alltid patienten i fokus och om hon ser något som inte är bra för våra patienter så tar hon itu med det för att hitta lösningar. Pia är också fantastisk på att dela med sig av och sprida sina kunskaper.

God förebild

Regionstyrelsens arbetsutskott utser Årets medarbetare. Mats Eriksson är regionstyrelsens ordförande.

– Vi hade som alltid många mycket kvalificerade medarbetare nominerade men det var ändå inte svårt att välja, säger han. Pia Malm har, samtidigt som hon skött sitt jobb på ett väldigt bra sätt, hela tiden varit med och utvecklat vården runt omkring sig. Och hon delar generöst med sig av sina stora kunskaper till andra.

– Pia är ett mycket gott exempel på den stora betydelse våra undersköterskor har för vården. Hon är en god förebild i hur man kan utveckla sitt arbete och hela tiden själv utvecklas i yrkesrollen. Hon tar hela tiden nya steg framåt.

Motiveringen

Regionstyrelsens arbetsutskott motiverar valet av Pia Malm på följande vis:

Pia Malm har varit oförtröttlig i sin strävan att hela tiden förbättra bemötande och omvårdnad under en mångårig gärning som undersköterska på Halland sjukhus Halmstad. 

Hon är drivande i den goda utvecklingen av sjukhusvården, med särskild inriktning på att färre patienter ska drabbas av trycksår, sår och andra vårdskador under vistelsen på sjukhuset. 

Pia Malm bidrar på så sätt till minskat lidande för otaliga patienter, kortare vårdtider och en effektivare sjukhusvård. Hon delar också frikostigt med sig av sina stora kunskaper och är en inspirationskälla för många medarbetare i olika professioner.

Med utmärkelsen Årets medarbetare följer ett stipendium på 100 000 kronor.