Missad höftfraktur anmäls enligt Lex Maria

Läkaren kunde inte se någon skelettskada på röntgenbilderna och skickade hem patienten till sitt boenden. Det visade sig senare att patienten hade drabbats av en höftledsfraktur. Gällande rutiner fungerade inte och nu anmäler Sjukhuset i Varberg händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Den äldre patienten sökte vård i början av sommaren efter en fallskada och remitterades till Sjukhuset i Varberg för misstänkt höftledsfraktur. En röntgenundersökning genomfördes. Den ortopedläkare som bedömde bilderna kunde inte påvisa någon skelettskada och patienten fick återvända till sitt boende.

När röntgenläkaren granskade bilderna visade det sig att patienten hade drabbats av en fraktur. Enligt gällande rutin förevisas sådana bilder på en röntgenrond följande morgon och då ska patienten kallas tillbaka om det krävs ytterligare vård eller behandling. Detta skedde emellertid inte och därför fördröjdes ett korrekt omhändertagandet.

På grund av ihållande smärta ifrågasatte närsjukvården bedömningen och patienten återremitterades till sjukhuset efter några veckor. Då uppdagades misstaget. Patienten opererades och vårdförloppet var okomplicerat.

Även Närsjukvården har anmält händelsen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet är att garantera en säker vård av god kvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra få ta del av dem stärks kvalitén i sjukvården!

För ytterligare information, kontakta gärna Gösta Rüter, chefläkare, via sjukhusets televäxel 0340-48 10 00.