Nu börjar vi vaccinera mot den årliga säsongsinfluensan

Handbollslegenden Bengt "Bengan" Johansson, 67, fick vid dagens presskonferens vaccin mot säsongsinfluensan. I Halland börjar vi vaccinera mot säsongsinfluensan måndagen den 14 september. (OBS! Detta gäller den årliga säsongsinfluensan, INTE den nya influensan "svininfluensan".)

Tanken är att hinna vaccinera så många som möjligt, i riskgrupperna, mot säsongsinfluensan innan det är dags för nästa stora vaccinationssatsning som gäller den nya influensan A(H1N1) ”svininfluensan”.

De senaste tio åren har Landstinget Halland erbjudit pensionärer samt hjärt- och lungsjuka vaccination mot den årliga säsongsinfluensan.

Även i år gäller samma erbjudande. Vårdenheterna i Halland börjar vaccinera mot säsongsinfluensan, måndagen den 14 september. Bengt "Bengan" Johansson är 67 år och tillhör därmed målgruppen ålderspensionärer. Han tar därför vaccinet mot säsongsinfluensan.

Säsongsinfluensans riskgrupper

Som riskgrupper för den årligen återkommande säsongsinfluensan räknas:

• Alla över 65 år (födda 1944 eller tidigare)

• Hjärt- och lungsjuka

• Personer med annan svår sjukdom som t ex svårinställd diabetes.

- Alla som tillhör någon av riskgrupperna bör precis som tidigare år vaccinera sig mot säsongsinfluensan, säger smittsskyddsläkare Mats Erntell.

De allra flesta pensionärer i Halland brukar följa rekommendationen. Förra året valde hela 71 procent av ålderspensionärerna i Halland att ta vaccinet mot säsongsinfluensan.

Målsättningen i år

Sammanlagt gavs ifjol i Halland drygt 50 000 doser influensavaccin, varav drygt 39.000 doser gavs till pensionärer och cirka 3 500 doser gavs till personer i andra riskgrupper.

- Vår målsättning i år är att 75 % procent av pensionärerna ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan, säger smittskyddsläkare Mats Erntell.

Vaccinationen mot säsongsinfluensan bör inte ges samtidigt med vaccination mot den nya influensan A(H1N1) ”svininfluensan”. Rekommendationen till pensionärerna är att ta de båda vaccinerna, men vid olika tillfällen.

Viruset förändras från år till år

Influensaviruset förändras från år till år. Därför krävs att man tar en ny spruta varje år för att ha ett bra skydd mot säsongsinfluensan. Vaccinet är anpassat till de virusstammar som förväntas dyka upp under influensasäsongen och följer WHO:s rekommendation.

Vaccinet ger ett bra skydd

Genom att vaccinera sig mot säsongsinfluensan minskar man risken för att drabbas av den. Skulle en person som blivit vaccinerad trots allt få säsongsinfluensan, så får sjukdomen oftast ett lindrigare förlopp och risken för komplikationer är mindre.

Fler dödsfall efter influensan

En vinter med utbredd säsongsinfluensa ökar dödligheten i Sverige markant. Personer i de så kallade riskgrupperna är mest utsatta. Ju mer utbredd influensan är och ju mer aggressiv den är, desto fler dödsfall.

Vad kostar vaccinationen mot säsongsinfluensan?

Personer som tillhör någon av riskgrupperna, t ex de över 65 år samt personer med hjärt- eller lungsjukdom, betalar endast 60 kronor för att bli vaccinerade mot säsongsinfluensan. Övriga betalar 220 kronor.

Vilka mottagningar vaccinerar?

De flesta distriktssköterskemottagningar, vårdcentraler och privata allmänläkarmottagningar erbjuder vaccination mot säsongsinfluensan. Ett brev skickas i mitten av september från landstinget till samtliga halländska hushåll där det bor någon som är 65 år eller äldre. I brevet finns information om vilka mottagningar som erbjuder influensavaccination och vilka vaccinationstider som gäller.

På landstingets webbplats www.Lthalland.se/influensa finns information om var man kan bli vaccinerad mot säsongsinfluensan och vilka vaccinationstider som gäller.

För ytterligare upplysningar kontakta:

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn 035 – 13 16 13, mobil 070 – 319 16 13

mats.erntell@Lthalland.se

Verksamhetschef Carl-Eric Thors, närsjukvårdsöverläkare i Varberg, tfn 0340 – 48 20 60,

mobil 0708 – 15 63 29, carl-eric.thors@Lthalland.se

Landstingets pressmeddelanden finns även på www.Lthalland.se/press.

---------------------------------

OBS! En stor skillnad i år jämfört med tidigare år är att Landstinget Halland i år kommer att hantera två olika vaccinationer, nämligen vaccination mot

• Säsongsinfluensan - vaccinationsstart 14 sept

• Den nya influensan A(H1N1), “svininfluensan” - vaccinationsstart i oktober.

Den vaccinationssatsning som startar i Halland måndagen den 14 september avser enbart vaccination mot den årligen återkommande säsongsinfluensan, alltså INTE mot den nya influensan “svininfluensan”. Vaccination mot den nya influensan “svininfluensan” startar inte förrän i oktober.

Bästa sättet att hålla sig uppdaterad om influensorna och

de två vaccinationerna mot dem är att följa informationen

på landstingets webbplats www.Lthalland.se/influensa