Nu startar årets influensavaccinering

Måndagen den 6 november, startar årets influensavaccinering i Halland och de flesta av Hallands vårdcentraler håller öppet för drop-in för att vaccinera så många som möjligt mot influensa.

Influensakampanj 2017

Vem bör vaccineras?

Den årliga influensavaccineringen riktar sig främst mot riskgrupperna:
Alla personer 65 år eller äldre
Personer med kronisk hjärt- eller lungsjukdom och andra kroniska sjukdomar (oavsett ålder)
Gravida, från vecka 16

– Det är viktigt att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp, eftersom dessa personer löper större risk än andra att bli svårt sjuka av influensa, säger smittskyddsläkare Mats Erntell. En vaccination ger skydd och minskar riskerna för komplikationer så som hjärtsvikt och lunginflammation, säger Mats.

Magnus Tenfält, chefsläkare för Närsjukvården i Halland säger att man bör ta hänsyn till att influensaviruset förändras från år till år därför krävs en ny spruta varje år.
 – Vi vet att vaccination mot influensa har stor betydelse för individens hälsa. Vår målsättning är att minst 75 % av alla som fyllt 65 år väljer att skydda sin hälsa genom vaccination, avslutar Magnus.

Hur vaccinerar vi fler inom riskgrupperna?

Influensavaccineringen är en årlig, nationell satsning där Region Halland under många år har tillhört de fem länen i Sverige med högst vaccinationstäckning. Förra året vaccinerades ca 56 % av personer fyllda 65 år i Halland. För att nå ännu fler inför kommande säsong har Region Halland identifierat ett par utmaningar.

- Vi har sett att andelen vaccinerade i den yngre gruppen 65 +, alltså personer mellan 65-74 år behöver höjas. För att nå denna grupp testar vi i år sociala medier, säger Mats Erntell. Vi ser också att influensan slår hårt mot dem som tillhör en medicinsk riskgrupp. Dessutom sträcker sig influensasäsongen över en längre period, bland annat med konsekvenser för vårdplatser och bemanning inom sjukhusen.

Vaccinering på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad

Som ett komplement till närsjukvårdens vaccinationsuppdrag utökar Region Halland därför vaccinationsinsatserna i år och öppnar vaccinationsmottagningar på Hallands sjukhus Varberg och Halmstad. Syftet är att påminna patienter i medicinsk riskgrupp under deras ordinarie besök i vården att vaccinera sig och hänvisa dem direkt till vaccinationsmottagningen på respektive sjukhus.

För ytterligare upplysningar:
Mats Erntell, smittskyddsläkare, tfn 035-13 16 13, mobil 070 – 319 16 13
Magnus Tenfält, chefläkaren för Närsjukvården Halland, mobil 070-328 29 44