Ny Sifo-undersökning visar växande motstånd mot storregioner

I dag är hela 48 procent av medborgarna negativa till förslaget att slå ihop dagens tjugo landsting till sex storregioner, medan bara 24 procent är positiva. I april var motsvarande andelar 43 procent respektive 28 procent.

- Vi märker att medborgarna blir alltmer kritiska till de föreslagna storregionerna, ju mer de sätter sig in i frågan. Resultatet av den upprepade undersökningen bekräftar detta, säger Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland. 

I april 2016 bad Region Halland Sifo fråga hur medborgarna ser på förslaget att dela in Sverige i väsentligt färre län och landsting. Nu har Sifo upprepat undersökningen, och resultatet visar att motståndet mot storregioner har vuxit ytterligare. 29 procent av de svarande tycker att förslaget är ”mycket dåligt”, 19 procent tycker att det är ”ganska dåligt”. Bara 7 procent tycker att det är ”mycket bra”, 17 procent ”ganska bra”. Sammantaget är kritikerna nu dubbelt så många som dem som stödjer reformen.

Läs nyheten och ta del av underlaget via länken här.