Nya driftnämnder för specialistsjukvården i Halland

Tre nya politiskt tillsatta driftnämnder ansvarar för verksamheten inom Hallands sjukhus samt inom Ambulanssjukvården Halland. Den här veckan har nämnderna haft sina konstituerande möten och ställt sig bakom mål och budget för verksamheterna.

Den 1 januari bildades Region Halland, vilket bland annat lett till en ny politisk styrning av sjukvården. Tre driftnämnder har bildats med ansvar för de tre sjukhusen i Halland samt Ambulanssjukvården Halland. Driftnämnderna omfattar följande verksamheter:
Driftnämnden Kungsbacka ansvarar för Hallands sjukhus Kungsbacka som omfattar verksamheten på Hallands sjukhus Kungsbacka. Där ingår specialistsjukvården på sjukhuset i Kungsbacka,  handikappverksamheten i Halland samt mödrahälsovård och ungdomsmottagning i Halland. Ordförande är Margareta Ödman (M).

Driftnämnden Varberg ansvarar för Hallands sjukhus Varberg samt Ambulanssjukvården Halland. Ordförande är Bo-Gunnar Åkesson (M),

Driftnämnden Halmstad ansvarar för Hallands sjukhus Halmstad. Ordförande är Mikaela Waltersson (M).


Nämnderna sammanträder cirka en gång per månad och deras uppdrag är att ansvara för den specialiserade somatiska sjukvården i Region Halland. Vid de konstituerande mötena ställde sig driftnämnderna bakom mål och budget för verksamheterna.
Anders Dybjer är sjukhuschef vid Hallands sjukhus som omfattar de tre förvaltningarna Hallands sjukhus Kungsbacka, Hallands sjukhus Varberg och Hallands sjukhus Halmstad. Han konstaterar att verksamheten har effektiviserats under de senaste åren och att och att det arbetet kommer att fortsätta. Region Halland har också den bästa tillgängligheten i Sverige till specialiserad sjukvård.
- Vi kommer att fortsätta arbetet med att förbättra ekonomin och tillgänglighet. Samordningen av sjukvården i Halland är en förutsättning för att vi ska lyckas. Vi kommer också att fokusera mycket på förbättrad kvalitet och säkerhet.
Ambulanssjukvården Halland är en förvaltning som omfattar ambulanssjukvård, sjukresor samt från årsskiftet även 1177 (sjukvårdsrådgivningen) i Halland.
- Det känns mycket positivt att vi nu även ansvarar för Sjukvårdsrådgivningen. Vi kommer att fortsätta vårt arbete avseende en stabil ekonomisk utveckling och en förbättradtillgänglighet. Vårt mål är att patienterna i Halland ska få ett tryggt, snabbt och säkert omhändertagande, säger Anders Westberg, förvaltningschef.

 

Inriktning  för Hallands sjukhus mål:

 • God hälsa genom sjukdomsförebyggande metoder och minskad
 • miljöpåverkan.
 • Nöjda och engagerade invånare genom förbättrad tillgänglighet
 • och upplevd kvalitet.
 • God vård genom förbättrad kvalitet och patientsäkerhet.
 • Stark ekonomi genom ökad produktivitet och förbättrad ekonomi.
 • Stolta och engagerade medarbetare genom arbetsmiljöåtgärder
 • och en säkrad kompetensförsörjning.

 

Inriktningar och mål för Ambulanssjukvården Halland:

 • God hälsa (Skapa förutsättningar för god livskvalité). Målet är ett förbättrat preventionsarbete och minskad miljöpåverkan.
 • Nöjda och engagerade invånare (Nöjdhet uppnås i upplevelsen av omhändertagandet i den prehospitala verksamheten.) Målet är ”Rätt resurs i rätt tid”.
 • God vård (Vård utifrån behov och situation baserad på människors lika värde). Målet är ” Rätt vård på rätt nivå”.
 • Stark ekonomi (God ekonomisk hushållning). Målet är att förvaltningens ekonomiska resultat ska vara större än eller lika med noll.
 • Stolta och engagerade medarbetare (Medarbetare med patienten i fokus). Målet är att det ska vara attraktivt att tillhöra förvaltningen innebärande en säkrad kompetensförsörjning.

 

 Mer information:
Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, 070-29 51 597
Anders Westberg, förvaltningschef Ambulanssjukvården Halland, 070-53 63 212
Margareta Ödman, ordförande driftnämnden Kungsbacka, 0709-73 17 86
Bo-Gunnar Åkesson, ordförande driftnämnden Varberg, 076-787 00 66
Mikaela Waltersson, ordförande driftnämnden Halmstad 070-325 42 15