OECD behandlar rapporten Territorial Review Megaregion Western Scandinavia

Den 6 december möttes det internationella samarbetsorganet OECD:s Working Party on Urban Policy i Paris för att behandla förslaget till rapporten Territorial Review av Megaregion Western Scandinavia. Med på mötet var 10 representanter från de deltagande regionerna och kommunerna i Norge och Sverige.

På mötet diskuterades rapportens preliminära slutsatser av både OECD:s medlemmar och peer-reviewers av rapporten från Barcelona i Spanien, Wien i Österrike och Vancouver i Kanada. Rapporten väcker viss uppmärksamhet i OECD-kretsar, eftersom den är den första som behandlar konceptet megaregioner.

- En megaregion i Västskandinavien som binds samman av gemensamma intressen, arbetsmarknad, kultur och väl fungerande infrastruktur har stor potential att bidra till stärkt ekonomisk, social och miljömässig utveckling i Norge, Sverige och Danmark.
I mitt tal betonade jag att den Nordiska välfärdsmodellen förenar oss och att Köpenhamnsområdet naturligt ingår i megaregionen, säger Dag Hultefors (M) ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

- Nu tar ett politiskt arbete vid i hela megaregionen för att komma vidare med OECD:s förslag, avslutar Dag.

- OECD ser att det finns en bra potential för området från Oslo till Malmö/Köpenhamn att utvecklas till en megaregion i ett europeiskt perspektiv och nu öppnas möjlighet för en arena där vi gemensamt kan formulera målbilder för en mer dynamisk, hållbar och inkluderande megaregion, tillägger Jörgen Preuss biträdande regiondirektör, Region Halland.

 

Den slutgiltiga rapporten kommer att presenteras på en konferens i Göteborg den 15 mars 2018. Konferensen kommer att ta upp både rapporten om megaregionen Västskandinavien och andra aktuella OECD-rapporter som berör Skandinavien.


För mer information vänligen kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se


Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland
Telefon: 070-545 38 55
E-post: jorgen.preuss@regionhalland.se

 

Bakgrund
Uppdraget till OECD att genomföra en Terriotorial Review kommer från
Oslo, Akershus, Östfold, Göteborg, Västra Götalandsregionen, Region Halland, Helsingborg och Region Skåne. OECDs undersökning har en bred ansats och består bland annat av analys av socioekonomiska trender och tillväxtmöjligheter, analys av politik och strategier som främjar tillväxt, genomgång av formella och informella styrformer och samarbeten mellan olika parter och nivåer, analys av vad bättre integration mellan länder skulle innebära för invånarna i form av förbättrad livskvalitet. Syftet med rapporten är förmedla kunskap och ge en kartläggning av regionens konkurrenskraft och potential de kommande åren.