Patienter med ångest erbjuds KBT via nätet

Sedan i somras har fem patienter med ångest och oro fått kognitiv beteendeterapi (KBT) via nätet – en behandling på 8-10 veckor. Patienterna ingår i en pilotverksamhet som Region Halland just nu genomför för att på sikt erbjuda fler möjlighet till behandlingar och stöd via nätet.

Med internetbaserade behandlingar får patienter fler valmöjligheter till vård, och fler kommer också att snabbare kunna få vård. För många är det också positivt att själv kunna välja när på dygnet det passar att arbeta med sin behandling. Pilotverksamheten med KBT via nätet för ångest och oro bedrivs på Vårdcentralen Falkenberg och Emelie Hellberg Olsson är en av två behandlande psykologer:

– Flera studier visar på goda resultat med internetbaserad KBT för bland annat ångest, och det känns positivt att kunna erbjuda ett alternativ till traditionell behandling, säger Emelie Hellberg Olsson.

Ett fysiskt möte

Innan en patient börjar en KBT-behandling via nätet har han eller hon ett fysiskt möte med en av psykologerna där de tillsammans kommer fram till om en internetbehandling kan passa. Efter det får patienten tillträde till ett behandlingsprogram genom att logga in på www.1177.se. Behandlingen pågår under 8-10 veckor och under denna tid har patienten och behandlaren regelbunden uppföljning.

Fler patienter sökes!

Pilotverksamheten pågår hela 2016 och Vårdcentralen Falkenberg kan ta emot fler patienter som vill prova KBT-behandling via nätet. 
– Känner du någon som kämpar med ångest eller oro, eller kämpar du själv med den problematiken så hör av dig till Vårdcentralen Falkenberg! uppmanar Emelie Hellberg Olsson.

Stöd och behandlingar via nätet

Piloten ingår i ett större projekt där Region Halland undersöker alternativa stöd och behandlingsformer för att möta patienternas behov i den framtida hälso- och sjukvården.

– Förutom KBT via nätet, som också är intressant för exempelvis sömnproblem, depression och stress tittar vi också på hur vi digitalt kan stödja patienten på fler sätt. Det kan exempelvis handla om hälsoplaner eller instruktioner inför operation, berättar Helena Morténius, projektledare för införande av Stöd och behandling via nätet i regionen.

Läs mer om KBT via nätet för ångest och oro på 1177 Vårdguiden, där finns också kontaktuppgifter om du är intresserad av behandlingen.