Patientsäkerhet och samverkan i fokus

Närsjukvårdsstyrelsen sammanträde var idag förlagt till Hälsans hus Breared i Varberg. Hälsans hus drivs gemensamt av Vårdcentralen Västra Vall och Folktandvården Breared-Tvååker. Intresset för Hälsans hus är utan tvekan stort. Vid den officiella invigningen, dagen innan, valde över 500 invånare att besöka verksamheten där.

Det är unikt att kunna erbjuda sjukvård och tandvård i samma hus, vilket man nu gör på Hälsans hus Breared. Arbetssättet bygger på att vårdcentral och folktandvård, till viss del, integreras såväl lokalmässigt som verksamhetsmässigt.

- Det är verkligen roligt att så många invånare i Varberg valde att besöka Hälsans hus Breared. Flera besökare uttryckte fördelen med ett hus för hela människan. Ambitionen att samverka och sudda ut gränsen mellan tandvård och hälso- och sjukvård är intressant dels för individen men också för samhället, konstaterar ordförande Bo Gunnar Åkesson nöjt.

En punkt på dagordningen var bland annat verksamhetsledningens förslag om att permanent stänga Folktandvårdskliniken i Torup. Sedan våren 2008 bedrivs ingen verksamhet där. Istället hänvisas patienter till Folktandvården i Hyltebruk. Närsjukvårdsstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till förslaget.

- Vi har diskuterat frågan grundligt i närsjukvårdsstyrelsen och med verksamhetsansvariga under en längre tid så det är nödvändigt med ett beslut nu. Det är oerhört viktigt att ta hänsyn till patientsäkerheten och vi vill kunna erbjuda invånarna i Torup behandling med kvalitet, säger Bo Gunnar Åkesson.

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har, på uppdrag av revisorerna i Landstinget Halland, genomfört granskning av ledning och styrning av hjälpmedelsverksamheten. Hjälpmedelsnämnden har sedan nytt reglemente började gälla 2008-07-01 arbetat med att formulera mål och med att ta fram underlag till avtal mellan nämnden och närsjukvårdsstyrelsen. Avtalet kommer att fastställas våren 2009. Styrelsen bedömer därför, i sitt yttrande, att de brister som revisionen lyfter fram i allt väsentligt har åtgärdats eller kommer att beaktas.

För mer information:

Bo Gunnar Åkesson, ordförande i Närsjukvårdsstyrelsen

tfn: 0345-172 25 eller mobil 076-777 31 00

Kerstin Malm-Andersson, närsjukvårdschef Närsjukvården Landstinget Halland

tfn: 0340-48 24 65 eller 070-610 49 57