Personalstipendiat 2011

Mottagare av 2011 års personalstipendium är Maria Ehde Andersson för sina insatser inom barns läs- och språkutveckling. Själv känner hon sig ”chockad, djupt ärad och det är fantastiskt roligt att ha blivit nominerad och jag kan inte riktigt förstå att det är sant”.

Bibliotekarien som blev utvecklingsledare

Maria Ehde Andersson är ursprungligen från Hylte men utbildade sig i Borås och 1983 var hon färdigutbildad bibliotekarie. Hon har alltid vetat att hon ville arbeta med barn men vid tiden för sin examen hade hon aldrig trott att det skulle innebära sådant fokus på barns läs- och språkutveckling eller att hon som bibliotekarie skulle hamna inom Region Halland.

Redan på sitt första jobb, som var på ett integrerat folk- och skolbibliotek i Västervik, lade hon märke till vilka olika förutsättningar barn hade i språkförmåga och vilken roll deras relation till böcker och läsning spelade i sammanhanget.

Ett barn med dålig språkförmåga har vid 6 års ålder ofta samma problem även efter 9 års grundskola.

Det var lite längre fram i tiden, som samordnare för all barnbiblioteksverksamhet i Halmstad, som Maria kom i kontakt med Region Halland och 2004 började hon sin anställning här. Inom avdelningen för livsmiljö fick hon göra precis det hon drömt om, nämligen att arbeta fram metoder och material för barn och ungas lärande och läslust. Detta gjorde hon i projekt som:

  • ”Barn och ungas läs- och lärlust”
  • ”Med språket framför sig”
  • ”Språkkedjan”. Som med sina tillhörande språkväskor som blivit hennes mest uppmärksammade arbeten.

Idag jobbar Maria inom avdelningen för kulturutveckling som utvecklingsledare för Regionbibliotek Halland.

Viktigt att samarbete över gränser

Ett viktigt pusselbit  i Marias arbete har varit att samarbeta över professionsgränser. Ett exempel på det var när Region Halland, biblioteken och barnavårdscentralerna tillsammans arbetade fram den första språkväskan, ”Pippiväskan” som var fylld med saker och böcker för att inspirera och stimulera till språkutveckling.

Genom att arbeta tillsammans med logopeder och de som hade erfarenhet av att i sin tur arbeta mot barn, eller föräldrar till barn med språksvårigheter, så fick vi ett mycket bättre resultat än vi hade fått om vi bara hade gjort det vi trodde var bäst. Det var genom detta projekt som Gerd och jag fick kontakt med varandra och det var då vi fick idén till projektet ”Språk-kedjan” som en vidareutveckling av ”Med språket framför sig."

Då visste inte Maria att Gerd Almqvist-Tangen, på dåvarande Landstinget Halland, nu skulle vara hennes kollega i och med bildandet av nya Region Halland.

Språkkedjan var alltså ett sätt att arbeta vidare med språkväskorna och visionen är att alla barn, oavsett förutsättningar, ska få ett rikt och levande språk. Det finns nu 6 olika väskor för föräldrar att låna på bibliotek och för logopeder att använda som verktyg i sitt arbete med barn eller i samtal med föräldrar om olika sätt att uppmuntra sitt barns språkutveckling.

Nominerad av sin kollega

Maria är en mycket uppskattad kollega och anställd vilket det är bevis på när hennes egen kollega föreslår henne som stipendiat med följande motivering:

Maria har en helt outsinlig energi och ett helhjärtat engagemang, inte bara för barns läs- och språkutveckling som är hennes utvecklingsområde på Regionbibliotek Halland, utan också för sina kollegor och arbetsklimatet.

När det gäller nomineringen och mottagandet av stipendiet säger hon så här:

Jag känner mig chockad, djupt ärad och det är fantastiskt roligt att ha blivit nominerad och jag kan inte riktigt tro att det är sant. Jag trodde nästan det var en tjuvringare när Gösta Bergenheim ringde och berättade! Är det verkligen sant? Är det verkligen jag?

Och svaret på den frågan är givetvis Ja. Med bildandet av Nya Region Halland kan Maria kallas både den första stipendietagaren som den 23: e i ordningen, med tanke på att personalstipiendiet delats ut inom det tidigare landstinget sedan 1989. Så här lyder nominering av Maria som mottagare av personalstipendiet 2011:

Helhjärtat och med stort engagemang arbetar Maria för barns läs- och språkutveckling. I samarbete med andra myndigheter och aktörer har Maria utvecklat material till barn och ungdomar med skriv- och språksvårigheter. Hon bidrar med sin gedigna kunskap, noggrannhet, stora idérikedom och förmåga att föra ut forskningsresultat till kollegor, föräldrar och anhöriga.

Planerar att resa

För pengarna planerar Maria att unna sig en riktigt vacker möbel från Norrgavel och att göra en längre resa. Resmålet är ännu inte bestämt men en dröm sedan länge har varit Australien och Nya Zeeland.

Fakta om Personalstipendiet

Varje år delar Region Halland ut ett personalstipendium på 100 000 kronor i samband med fullmäktiges junisammanträde. Det är Regionstyrelsens presidium, i samråd med hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott, som beslutar om mottagaren. Enligt stadgarna för personalstipendiet ska det delas ut till en person:

som i anställning hos regionen på ett oegennyttigt och medmänskligt sätt, och med individuellt engagemang utomordentligt utmärkt sig genom sin stora hängivenhet i sitt arbete och gjort synnerligen betydelsefulla insatser inom regionen.

 

Grattis Maria till 2011 år personalstipendium!