Positiva resultat för Sjukhuset i Varberg

De allra flesta patienter vid Sjukhuset i Varberg får sitt läkarbesök eller sin behandling inom vårdgarantins 90 dagar.- Jag vill ge en eloge till alla medarbetare som bidragit till att Landstinget Halland har den bästa tillgängligheten i Sverige till specialistvård, säger Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg.

För några år sedan talade man ofta om köerna till sjukvården. Idag är situationen annorlunda tack vare vårdgarantin och satsningen på tillgänglighet. I Halland har sjukhusen varit mycket framgångsrika i detta arbete. För två år sedan var det cirka 1000 patienter vid Sjukhuset i Varberg som väntat i mer än 90 dagar på läkarbesök eller behandling. Idag är siffran cirka 200.

Sjukhuset i Varbergs månadsrapport för november visade att 86 procent av patienterna fått sitt läkarbesök och 98 procent sin behandling inom 90 dagar. Därmed bidrar sjukhuset till att Landstinget Halland får del av den statliga kömiljarden som får delas av de landsting och regioner som klarar uppsatta mål för tillgänglighet. Sjukhuset i Varberg får 11,4 miljoner kronor för år 2010.

- Målet är att vi ska uppnå vårdgarantin till 100 procent och dit är vi på väg. Det handlar om att arbeta på ett nytt sätt där man hela tiden har en god framförhållning och snabbt kan ge patienten en tid, framhåller sjukhuschef Anders Dybjer.

Han påpekar att ett närmare samarbete mellan sjukhusen i Halland och med privata vårdgivare också är en förutsättning för att kunna leva upp till vårdgarantin.

Arbetet med att förbättra tillgängligheten har lett till att vårdvolymerna ökat och ligger över budgeterad nivå. När det gäller det ekonomiska läget är prognosen för 2010 ett underskott på cirka 35 miljoner kronor men den totala resultatförbättringen är 50 miljoner kronor, vilket är effekten av en rad sparåtgärder.

- Det är en fantastisk förbättring jämfört med år 2009 när det blev ett underskott på 76 miljoner kronor och det ligger ett mycket arbete bakom resultatet. Kostnaderna har minskat och verksamheten har genomgått en stor effektivisering, konstaterar Christer Samuelsson i samband med styrelsens sista möte den 15 december.

Styrelsen för Sjukhuset i Varberg är en politisk driftstyrelse inom Landstinget Halland med ansvar för förvaltningen Sjukhuset i Varberg som har verksamhet i Varberg och Falkenberg. Styrelsen sammanträder cirka en gång per månad.

Mer information:

Anders Dybjer, sjukhuschef, 0340-48 48 14 75, 070-29 51 597.

Christer Samuelsson, ordförande i Styrelsen för Sjukhuset i Varberg, 0709-42 37 65.