Reducerad akutvård vid Hallands sjukhus Varberg

Den akuta verksamheten inom kirurgi och ortopedi vid Hallands sjukhus Varberg kommer att reduceras under helgen. Istället hänvisas patienter till närliggande sjukhus.    - Vi gör detta för att kunna garantera en fullgod patientsäkerhet, säger sjukhuschef Anders Dybjer och framhåller att svårt sjuka eller skadade patienter kommer att prioriteras och få vård i Varberg.

Det har varit en ansträngd situation vid Hallands sjukhus Varberg under den senaste veckan. Anledningen har varit brist på vårdplatser på grund av en stor inströmning av patienter samtidigt som vinterkräksjukan börjat florera.

Både patienter och medarbetare har drabbats av vinterkräksjukan och en ortopedisk vårdavdelning har stängts för att minska smittspridningen. För att klara verksamheten har extra vårdplatser öppnats och planerade operationer inom ortopedi har ställts in.

I onsdags beslutade sjukhuschef Anders Dybjer om ett så kallat stabsläge vid Hallands sjukhus Varberg. Det innebär att ledningen kontinuerligt följer situationen på sjukhuset.

Händelser utreds
Samtidigt har sjukhuset ett pågående arbete kring arbetsmiljön vid akutmottagningen som påverkat situationen. Bakgrunden är två avvikelser där det funnits en risk med att patienterna inte fick en läkarbedömning inom rimlig tid.

- Det har genomförts händelseutredningar och vi kommer att anmäla händelserna till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, berättar Anders Dybjer.

Händelserna har skapat oro i läkargruppen där man ifrågasätter handläggningen av ärendena. Det har också varit svårt att bemanna jourlinjerna inom kirurgi och ortopedi inför helgen.

- Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön och patientsäkerheten genom att föra en kontinuerlig dialog. Vi har nu pågående överläggningar med Hallands läkarförening kring detta.

Patienter hänvisas
Vid ett stabsmöte under fredagen beslutade sjukhuschefen, att sjukhuset från klockan 15.00 på fredag till klockan 08.00 på måndag inte ska ta emot patienter med ortopediska och kirurgiska besvär.

Undantaget är svårt sjuka patienter som kräver omedelbar vård.

- Anledningen till beslutet är att vi bedömer att vi inte kan upprätthålla en fullgod och säker vård med den läkarkapacitet som vi har inom kirurgi och ortopedi.

Övriga patienter kommer i först hand att hänvisas till Halmstad eller Göteborg. Ambulanssjukvården kommer att ta ansvar för den förändrade transportsituationen i Halland.

Hallands sjukhus Halmstad har också gått upp i ett stabsläge för att kunna ta emot patienter från norra Halland.

- Vi är förberedda för att ta emot fler patienter i Halmstad under helgen, säger Anders Dybjer.

Han framhåller att det kommer att hållas möten mellan sjukhusen i Halmstad och Varberg i helgen för att koordinera den akuta verksamheten. På måndag morgon kommer man att fatta beslut om fortsatta åtgärder.

- Förhoppningsvis kan läget normaliseras under nästa vecka. För oss är det viktigt att patienterna kan känna sig trygga med att det finns en akutverksamhet i Varberg dygnet runt.

Ring för råd om vård
När det gäller övrig verksamhet vid Hallands sjukhus Varberg kommer den att fungera som vanligt. Exempelvis berörs inte förlossningsverksamheten eller verksamheten inom de internmedicinska specialiteterna som bland annat tar hand om patienter med hjärtbesvär och stroke.

Svårt sjuka patienter ska alltid ringa 112 för ambulanstransport till närmaste sjukhus. Övriga patienter kan ringa 1177 och få besked om vart man ska vända sig om man behöver träffa en läkare.

Mer information:
Anders Dybjer, sjukhuschef Hallands sjukhus, tfn 070-295 15 97
Marianne Kondrup, kommunikationschef Hallands sjukhus, tfn 070-337 17 80