Dialog för ökad samverkan

Region Halland vill bli bättre på att tillvarata civilsamhällets kompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Detta sker för fullt genom projektet Bästa samverkansplatsen. I höst är det dags att prata om hur civilsamhället och Region Halland kan samverka bättre för social hållbarhet.

Projektet ska förbättra Region Hallands samverkan med civilsamhället i frågor som rör social hållbarhet. Under året har projektledaren träffat många ideella organisationer, och insett att behovet av ömsesidigt lärande och samtal mellan regionen och civilsamhället är stort. Därför bjuder regionen in civilsamhället till två dialogmöten i höst. 

– Regionen och civilsamhället kan lära sig mycket av varandra. Vår förhoppning är att få till stånd en ömsesidigt givande dialogprocess mellan oss”, säger Dag Hultefors, ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott.

Therese Stoltz, ledamot i Regionstyrelsens tillväxtutskott, tycker också att initiativet är välbehövligt. ”Vi ser bland annat att skillnaderna i befolkningens hälsa ökar, och att flera grupper har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ingen offentlig aktör klarar ensam av att skapa ett socialt hållbart samhälle – vi behöver göra det tillsammans med civilsamhället.

Emma Fagerberg från Riksförbundet unga musikanter (RUM) är en av de som har anmält sig till dialogmötena. Hon berättar att RUM ser fram emot att utbyta idéer med ideella organisationer, men att de också vill möta ansvariga chefer och politiker. ”Vi vill prata med regionen istället för om dem”, avslutar Emma.

Bästa samverkansplatsen bedrivs av Regional utveckling och Kultur i Halland och pågår till och med årsskiftet 2016/17. Boel Abelson Crossley, verksamhetschef inom Regional utveckling, understryker att regionens samverkan med civilsamhället kommer att fortsätta även efter projektslutet. ”Vi har länge samverkat med ideella organisationer, men vill göra det på ett mer strukturerat och ömsesidigt givande sätt. Projektet och dialogmötena är ett steg för att tillsammans stärka denna samverkan.”

Dialogmötena hålls den 6 oktober och 9 november på Halmstad Teater.