Så skyddar du dig mot bedrägerier

Tyvärr förekommer det ibland försök till bedrägerier inom olika typer av branscher. Region Halland vill uppmana alla invånare och patienter att vara vaksamma om man blir kontaktad av någon som uppger sig vara till exempel sjuksköterska eller läkare och som ber om personuppgifter, journaluppgifter eller liknande. Kostnader för hälso- och sjukvården hanteras inom systemet i vanlig ordning. Har du frågor eller känner dig osäker är du välkommen att höra av dig till din behandlande vårdenhet.