Säkrare akutsjukvård i Halland med nytt beslutsstöd

Akutmottagningarna och ambulanssjukvården i Halland har infört ett gemensamt system för beslutsstöd och prioritering, så kallad triage.    – Det här är en kvalitetssäkring av akutsjukvården som ökar patientsäkerheten, säger Monica Johansson, avdelningschef på akutmottagningen i Halmstad.

Tidigare hade akutmottagningarna i Varberg och Halmstad samt ambulanssjukvården var sitt system för att bedöma vilka patienter som är kritiskt sjuka och i behov av omedelbar vård.

– Det är mycket positivt att vi har ett gemensamt system i hela Halland som garanterar ett likvärdigt och strukturerat omhändertagande. Det innebär ökad trygghet för både patienter och personal, säger Rose-Marie Hedberg, avdelningschef på akutmottagningen i Varberg.

Systemet heter Metts, Medical Emergency Triage and Treatment System och utvecklades på akutmottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, där det infördes 2005. Det primära syftet är att så tidigt som möjligt identifiera de allra sjukaste patienterna.

– Syftet är inte att sortera patienterna utifrån vem som kan vänta utan för att hitta den sjukaste först - att inte låta någon vänta som inte kan. Inflödet av patienter till akutmottagningarna ökar i hela landet vilket gör det oändligt viktigt att hitta den sjukaste först, framhåller Rose-Marie Hedberg.

Enligt Metts görs ett antal mätningar av patienten vitala funktioner enligt ett systematiskt schema. Utifrån resultat och övriga symtom tilldelas patienten en färgkategori, som indikerar hur snabbt patienten bör få vård.

– För varje färg finns en manual och färdiga processer för olika symtom, vilket gör att behandlingen påbörjas i princip omgående, berättar Monica Johansson.

Patienter som kommer till akuten behöver inte längre anmäla sig i luckan utan tar en nummerlapp, för att få träffa en sjuksköterska som använder Metts i sin bedömning i kombination med patientens symtom.

– Metts är visserligen ett brett system men det måste också kombineras med kunskapen och erfarenheten hos sjuksköterskan som tar emot, säger Rose-Marie Hedberg.

Införandet i Halland har skett stegvis under 2010. Först ut var akutmottagningen i Varberg som började i maj. Akutmottagningen i Halmstad började i september och ambulanssjukvården 1 december.

Ungefär två tredjedelar av landets akutmottagningar och ambulansverksamheter använder idag systemet.

– Det är en stor fördel att vi nu har ett system som i princip är rikstäckande, att vi gör på samma sätt som en stor del av den övriga akutsjukvården i landet, säger Rose-Marie Hedberg.

Det håller Jonas Högberg, överläkare på ambulanssjukvården med om:

– Det gör att man kan följa upp och jämföra akutsjukvården i landet. Och då kan man höja kvaliteten i systemet ännu mer över tiden, säger han.

Ambulanssjukvården mäter och bedömer enligt samma system som akutmottagningarna vilket innebär att behandling av patienten påbörjas redan i hemmet eller på annan hämtplats

– Nu när vi har samma beslutsstöd som akutmottagningarna blir den en mer enhetlig och tidigare bedömning av patienten. Akutmottagningen behöver inte göra någon ny bedömning utan kan fokusera på det fortsatta omhändertagandet av patienten. Personalen upplever också att det känns tryggt med ett gemensamt system i ryggen, även om vi mäter samma saker som tidigare men på ett mer strukturerat sätt, säger Jonas Högberg.

Både akutmottagningarna och ambulanssjukvården arbetar som tidigare systematiskt för att minska sina väntetider. Syftet med Metts är inte primärt att skapa snabbare flöden utan högre kvalitet i vården.

Mer information:
Monica Johansson, avdelningschef, akutmottagningen Hallands sjukhus Halmstad: vx 035-13 10 00
Rose-Marie Hedberg, avdelningschef, akutmottagningen Hallands sjukhus Varberg: vx 0340-48 17 00
Jonas Högberg, överläkare Ambulanssjukvården Halland: tel 035-13 42 36 eller 0702-198494