Sen diagnos av höftledsbesvär anmäls

Ett barn hade höftledsproblem som upptäcktes först vid 18 månaders ålder i stället för vid födelsen, vilket är normalfallet. Nu anmäler Hallands sjukhus Halmstad händelsen med den sena diagnosen till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Det var i höstas som barnet remitterades till ortopedimottagningen i Halmstad på grund av misstänkt fotfelställning. Vid undersökningen visade barnet symptom som skulle kunna komma från höfterna. Därför gjordes en kompletterande röntgenundersökning som visade en felställning i höften som krävde operation.

– Detta är ett tillstånd som är välkänt och som alla barn kontrolleras för som nyfödda. Så har även skett i detta fall utan att det funnits några tecken på höftproblem, säger Göran Magyar, chefläkare vid Hallands sjukhus.

I sällsynta fall uppstår dock felställning i höftleden under det första levnadsåret och brukar då ge besvär då barnet lär sig gå.

– I just det här fallet har man haft misstanke om andra skäl till varför barnet haft en försenad motorisk utveckling, vilket sannolikt bidragit till den sena diagnosen av tillståndet i höftleden. Samtidigt är detta ett tillstånd som man letar aktivt efter under det första levnadsåret och då är det angeläget att få en extern bedömning av våra rutiner när diagnosen ställs så här sent, fortsätter Göran Magyar.

Händelsen är anmäld till Socialstyrelsen enligt Lex Maria. Syftet med rapportering enligt Lex Maria är att garantera en säker vård av god kvalitet. Socialstyrelsens analys av olika händelser syftar till att stärka kvaliteten i sjukvården, bland annat genom nya rekommendationer.

För mer information:
Göran Magyar, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 035-13 10 00