Sjukhuschefen i Varberg lämnar sitt uppdrag

Kristina Wallentin, sjukhuschef på Sjukhuset i Varberg lämnar sin tjänst som sjukhuschef med omedelbar verkan.

– Situationen har blivit ohållbar. Sjukhuset står inför stora och allvarliga utmaningar, då är det inte gynnsamt att hela tiden ha fokus på min person, säger Kristina Wallentin. För att sjukhuset ska få arbetsro har jag bett att få lämna mitt uppdrag. Den fokusering på min person jag utsatts för under de senaste månaderna har berövat mig glädje och energi att fullfölja mitt åtagande.

– Händelseutvecklingen är verkligen trist, men jag förstår och respekterar Kristinas beslut. Den senaste tiden har inneburit en enormt stor påfrestning för henne, säger landstingsdirektör Catarina Dahlöf.

Catarina Dahlöf har därför efter samråd med landstingsstyrelsens presidium förordnat Anders Dybjer, sjukhuschef på Länssjukhuset som sjukhuschef för Sjukhuset i Varberg fram till den siste december nästa år.

– Vi befinner oss mitt i en regionbildning och vi vet i dag inte hur den nya organisationen ska se ut när den träder i kraft vid årsskiftet 2011, säger Catarina Dahlöf. Därför har vi förordnat Anders under perioden och också gett honom ett särskilt uppdrag att bland annat se över ledningsfunktionen och fördelningen av vårdplatser på sjukhuset.

– Anders är en mycket erfaren ledare och han är väl förankrad i Halland. Han har den erfarenhet som krävs för att kunna hantera uppdraget i den svåra situation som sjukhuset nu befinner sig i, säger Catarina Dahlöf.

– Jag känner en stor ödmjukhet inför uppdraget, säger Anders Dybjer. Nu handlar det om att så snabbt som möjligt normalisera verksamheten så att vi kan fortsätta att utveckla vården och fortsätta det goda kvalitetsarbetet som pågår på sjukhuset. Vi har många och stora frågor att ta tag i under hösten för att klara uppdraget. Det handlar om att få verksamhet och ekonomi i balans, klara vårdgarantin, säkra VAS-införandet samt att se över vårdplatsfördelningen.

– Jag kommer nu den närmaste tiden ha dialog med samtliga chefer, samverkansgruppen och också ha stormöten med samtliga medarbetare på sjukhuset. Därefter kommer jag att fatta beslut om hur arbetsformerna för ledningsfunktionen på sjukhuset ska se ut framöver, berättar Anders Dybjer.

Anders kommer att vara sjukhuschef för både Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset Halmstad. På Länssjukhuset kommer han ha hjälp av en biträdande sjukhuschef. Det blir Lena Johansson, verksamhetsområdeschef för område 2 på Länssjukhuset. (Verksamhetsområde 2 innefattar Hud- och infektionskliniken, Rehabiliteringskliniken, Specialisttandvården, Ögonkliniken samt Öron-, näs- och halskliniken).

För mer information:

Mats Eriksson, landstingsstyrelsens ordförande, tfn: 070-595 60 85

Catarina Dahlöf, landstingsdirektör, tfn: 076-818 48 96

Anders Dybjer, sjukhuschef, tfn 070-295 15 97