Sjukhuset i Varberg utreder dödsfall på akuten

Sjukhuset i Varberg har alltid plats för en svårt sjuk patient och räcker inte våra egna resurser säkrar vi vård hos annan vårdgivare. Det framhåller sjukhusledningen med anledning av den kritik som några anonyma läkare ger uttryck för i en artikel i Hallands Nyheter.- Det finns rutiner för hur jourhavande läkare ska agera om platserna på sjukhuset inte räcker till. Den rutinen har inte följts, framhåller Gösta Rüter, chefläkare på Sjukhuset i Varberg.

Sjukhusledningen beklagar att en patient blivit omskriven i samband med att några läkare vänt sig till Hallands Nyheter för att kritisera vårdplatssituationen på Sjukhuset i Varberg. Vid en närmare granskning visar det sig också att händelseförloppet inte har något samband med vårdplatssituationen på sjukhuset.

- Informationen i artikeln är inte korrekt. Händelseförloppet stämmer inte men av hänsyn till tystnadsplikten kan vi inte kommentera det enskilda fallet ytterligare, förklarar Gösta Rüter.

Han understryker att händelsen är under utredning och sannolikt kommer att leda till en anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Översyn av vårdplatser

Sjukhuset i Varberg har 262 vårdplatser. Medicinkliniken har 112, vilket är sex fler än år 2006. Dessutom har medicinkliniken sex definierade vårdplatser på kirurgkliniken. Under år 2009 har den totala beläggningen av vårdplatserna på sjukhuset inte överstigit 90 procent någon månad. Det pågår också en översyn av antalet vårdplatser och fördelningen mellan kliniker.

- Men hur vi än fördelar våra vårdplatser kommer vi ändå alltid att behöva samarbeta mellan klinikerna vid toppar. Alla sjuksköterskor och undersköterskor på våra vårdavdelningar har en grundläggande kompetens för att vårda alla patienter, säger Gösta Rüter.

Sjukhusets gynekologiska vårdavdelning har under flera år varit hjälpavdelning till medicinkliniken och har skött detta på ett föredömligt sätt.

- Majoriteten av våra patienter, oavsett vilken avdelning de vårdas på, har också någon form av intermedicinska besvär. Det betyder att vi aldrig kommer att kunna koncentrera all medicinsk vård till särskilda avdelningar.

Hög patientsäkerhet

Sjukhusledningen håller inte med om att patientsäkerheten är dålig, tvärtom. Sjukhuset i Varberg ligger i framkant både när det gäller medicinska resultat och patientsäkerhet.

- Trots detta finns det givetvis förbättringsområden som sjukhusets medarbetare ständigt arbetar med, kommenterar Gösta Rüter.

För ytterligare information, ring Gösta Rüter, chefläkare, via sjukhusets televäxel, 0340-48 10 00 eller Marianne Kondrup, chefsinformatör, på telefon 0340-48 17 80 eller 070-337 17 80.