Sjukhuset i Varberg varslar 64 vikarier

På grund av det svåra ekonomiska läget har sjukhusledningen på Sjukhuset i Varberg beslutat att minska antalet vikarier. Flertalet av de 64 vikarierna som berörs har redan varslats och i mitten av augusti ska alla vara informerade. Minskningen av antalet vikarier är en del av det sparpaket som sjukhuset presenterade i våras och effekterna av detta ska visa sig redan i höst.

På grund av det svåra ekonomiska läget har sjukhusledningen på Sjukhuset i Varberg beslutat att minska antalet vikarier. Flertalet av de 64 vikarierna som berörs har redan varslats och i mitten av augusti ska alla vara informerade. Minskningen av antalet vikarier är en del av det sparpaket som sjukhuset presenterade i våras och effekterna av detta ska visa sig redan i höst.