Skydda antibiotikan så att den kan skydda oss!

Behandling av svåra bakteriella infektioner förutsätter fungerande antibiotika.  Europeiska antibiotikadagens tema den 18 november är ”Skydda antibiotikan – antibiotika räddar liv”. Onödig användning ökar resistensen. Alla kan bidra till att skydda antibiotikan.

Denna vecka markerar vi i Europa vikten av att skydda antibiotikan. Människors val i vardagen kan bidra till att antibiotika kan användas även i framtiden.

– Vi kan alla hjälpas åt genom att bara använda antibiotika när de verkligen gör nytta. Nu när det är höst och förkylningstider ska man tänka på att antibiotika inte hjälper mot förkylningsvirus, säger Mats Erntell, smittskyddsläkare i Halland.

Små val i vardagen kan göra stor skillnad

Det handlar om att med enkla medel förebygga infektioner, använda antibiotika klokt och bidra till att den inte sprids i miljön. Vården och myndigheterna samarbetar för att öka kunskapen om antibiotikaresistens och hur alla själva kan agera. På www.skyddaantibiotikan.se finns fakta. 

Här är några exempel på enkla val:

  • Tvätta händerna för att undvika smitta
  • Prata med din läkare eller veterinär om när antibiotika gör nytta
  • Lämna in överbliven antibiotika på apoteket i stället för att använda eller slänga den

Alla måste hjälpa till för att hejda resistensutveckling

Ökad antibiotikaresistens innebär stora svårigheter att behandla infektioner och riskerar därmed ökat lidande för patienter. För att bevara fungerande antibiotika även i framtiden behöver alla bidra.

Varje kur har betydelse

Förskrivningen i Halland har förbättrats mycket de senaste åren genom en stadig och lagom minskning av förskrivningen som totalt lett till en minskning med 20 procent sedan 2010. Under 2016 har förskrivningen dock ökat jämfört med förra året och anmärkningsvärt nog mest under sommarmånaderna. De flesta andra landsting har fortsatt att minska recepten.

Antibiotikaresistensen hos bakterierna utvecklas sakta och varje kur har betydelse för vår goda bakterieflora. Antibiotikaresistens hittas lika ofta i Halland som i övriga landet och fortsätter att öka.

Antibiotika räddar liv – skydda antibiotikan!

För mer information vänligen kontakta:
Mats Erntell, smittskyddsläkare, tfn 035-13 16 13, mobil 070-319 16 13