Slutkonferens om Kreativa kraftfält hålls i Skövde

En gemensam slutkonferens om Kreativa kraftfält i Skaraborg och Halland arrangeras den 15 maj i Skövde. Skaraborgsregionen har liksom Halland gjort en undersökning kring kreativa kraftfält i samarbete med den internationellt erkände kulturekonomen professor Pier Luigi Sacco.

Kreativa kraftfält  har analyserats i Skaraborg och i Halland

Båda projekten har genomförts i samarbete med den italienske ekonomiprofessorn Pier Luigi Sacco från IULM i Milano som kommer att medverka tillsammans med docent Guido Ferilli, professor Massimo Buscema, Semeion forskningscenter Rom och professor Christer Gustafsson, Uppsala Universitet.

Under 2011-2013 genomförde Kulturmiljö Halland, med stöd av Region Halland, projektet Kreativa Kraftfält i Halland. Vid konferensen medverkar företrädare från dessa organisationer.

Presentation av Skaraborgsstudien

Resultatet från Skaraborgsstudien presenteras och kopplas till en diskussion om hur man kan använda resultatet i arbetet för att synliggöra och tydliggöra kulturens betydelse för hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, samt skapa förutsättningar för kulturledda lokala/regionala utvecklingsprogram.

Panelsamtal och reflektioner

På programmet står också panelsamtal med representanter från VGR, Region Halland, politiker och tjänstemän, företrädare för näringsliv och KKN. Dagen avslutas med att representanter från Region Halland, Kulturmiljö Halland och de halländska kommunerna samlas och reflekterar tillsammans med Christer Gustafsson och den italienska forskargruppen över studien Kreativa Kraftfält i Halland som genomfördes 2011-2013.

Välkommen till Skövde 15 maj

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen är värdar för konferensen som genomförs i samarbe med Region Halland och Kulturmiljö Halland.

Läs mer om programmet för konferensen och om hur du anmäler dig

Välkommen till Skövde den 15 maj!