Smittskyddsläkaren uppmanar till vårdkontakt efter stöld på mjältbrandsgård

Efter en stöld på den mjältbrandsdrabbade gården i Veddige uppmanar smittskyddsläkare Mats Erntell gärningsmännen att ta kontakt med vården.

Någon eller några personer har trotsat avspärrningarna och tagit sig in på den mjältbrandsdrabbade gården, därmed finns det en viss risk att de utsatts för mjältbrandssporer.

- Det är viktigt att de för sin egen säkerhet tar kontakt med vården. De kan kontakta närmaste läkare eller oss på Smittskyddsenheten, säger Hallands smittskyddsläkare Mats Erntell.

Tre saker är viktiga enligt Mats Erntell:

• Att de som brutit sig in på gården får kunskap om att de varit på ett mjältbrandsdrabbat område, och får information om vad de kan göra för att sanera sig och minska smittrisken.

• Att Smittskyddet får mer information om exakt var personerna har varit, så att man kan göra en bedömning av hur stor risken är att de utsatts för smitta. Det är större risk att det finns mjältbrandssporer på vissa områden av gården än andra.

• Att, om så bedöms vara nödvändigt, personerna kan få förebyggande behandling.

- För att minska risken för smitta bör personerna skölja av skor eller stövlar och tvätta sina kläder, säger Mats Erntell.

Patientsekretessen gäller för personerna, eftersom straffet för brotten ger mindre än två års fängelse.

- Det innebär att de här personerna kan höra av sig till vården och berätta att de varit ppå gården utan att uppgifterna går vidare till polisen, säger Mats Erntell. Jag uppmanar dem att göra detta, för sin egen säkerhets skull.

Mer information:

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn: 070-3191613