Sprututbyte igång på tre ställen i Halland

Att vara fast i ett narkotikamissbruk är tufft nog. Desto viktigare då att undvika hiv- och hepatitsmitta och risken att skada sig själv med slitna nålar. Därför kan man nu få byta sina sprutor gratis på tre mottagningar i Halland. 

 – Jag har bara fått positiva reaktioner från dem som kommit. Det här är annars en grupp som inte har så många kontakter med vården, säger sjuksköterskan Rita Bergström som är den patienterna möter.


Psykiatrisjuksköterskan Rita Bergström tar emot droganvändare som vill byta sina begagnade sprutor mot nya.

Först ut i Halland med sprututbyte var Halmstad som öppnade sin mottagning vid Vårdcentralen Nyhem i maj. Efter det följde Varberg i augusti, vid Vårdcentralen Västra Vall, och sedan i början av november kan injicerande droganvändare också vända sig till Vårdcentralen Kungsbacka för att byta sina nålar. 
 
Kommer på lunchrasten
Än så länge är det inte så många som har letat sig fram till verksamheten, fram till november har 29 patienter skrivit in sig, och de som kommit är människor med relativt ordnad tillvaro trots missbruket.
 
Det här stämmer kanske inte med den allmänna föreställningen om narkomaner. Många tror att det alltid syns på människor om de missbrukar narkotika. Men så är det alltså inte, förklarar Rita. En stor grupp håller sitt beroende dolt, och det finns ett motstånd mot att söka hjälp.
 
Just därför ska det vara så lätt som möjligt att komma i kontakt med vården. Region Halland kallar sprututbytet för en ”lågtröskelverksamhet”. Syftet är dels att förhindra främst hiv- och hepatitsmitta, dels att komma i kontakt med dem som behöver stöd. Det här lägger Rita Bergström stor vikt vid. Förhoppningen är förstås ytterst att patienterna ska få motivation och kraft att göra något åt sin situation och komma bort från drogerna. Hennes erfarenhet är att patienterna gärna berättar sin historia när de kommer till mottagningen, om hur missbruket började och när de började injicera.
 
– Jag gör inget som personen inte vill, men jag kan förmedla hjälp och ingjuta hopp. Det handlar om en långvarig kontakt, och jag ser det över tid. Man kan inte ligga på utan får ta det försiktigt.


Genom sprututbytet får man kontakt med personer som annars kanske inte skulle söka sig till vården. Sjuksköterskan Rita Bergström, med lång erfarenhet inom psykiatrin, bygger upp en förtroendefull relation och kan lotsa vidare till annan hjälp om patienten vill.

Rita kan till exempel lotsa sina patienter vidare till beroendeteam eller psykiatrin. Hon tipsar också om att man kan få hjälp genom ett första anonymt stödsamtal hos socialtjänsten. 
 
Vaccin
För att få hjälp med sprututbyte krävs att man har fyllt 18 år, att man kan legitimera sig och visa att man har stickmärken. Helt anonym får man inte vara, men patientuppgifterna hamnar i ett speciellt journalsystem som bara de som arbetar med sprututbyte kan komma åt. Annan vårdpersonal har inte tillgång till informationen.
 
Rita tar prover för att kontrollera om personen har någon infektion och hon kan erbjuda vaccination mot hepatit A och B.
– Många har hepatit C. Det kan man inte vaccinera sig mot, men det finns bra behandling och jag kan lotsa vidare till infektionsklinik.

Mest amfetamin
De flesta av droganvändarna som har kommit till mottagningarna hittills missbrukar amfetamin. De är i åldersspannet från 24 år och till 60. Som patient kan man komma så ofta man vill och få så många sprutor man behöver. Behovet är mycket olika från person till person. En del behöver två nålar i veckan, andra tio eller tjugo. När man får nya nålar lämnar man in de gamla, det är också viktigt.
 
– Man ska inte frestas att använda gamla nålar, och om de ligger och skräpar någonstans kan de skada någon annan.

Rita visar upp bilder på hur en nål ser ut efter att ha använts några gånger. Kanylen blir sliten och trubbig och kan få en hulling som skadar blodkärlen. Dessutom förs bakterier in när nålen inte är steril.
 
Ett samarbete
Det var den 1 juni 2016 som regionstyrelsen beslutade att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att starta sprututbyte för injicerande missbrukare. Kostnaderna för regionen beräknas bli 1,2 miljoner kronor om året och verksamheten bedrivs i samarbete med missbruksvården, infektionskliniken, kommunernas socialförvaltningar och psykiatrin.
 
Fakta – Mottagningar och öppettider:
Kungsbacka: Vårdcentralen Kungsbacka, Sjukstugegatan 18, entré 2 norra. Öppet: Torsdagar 13.00–16.00.
Varberg: Vårdcentralen Västra Vall, ingång från Lasarettsgatan. Öppet: Onsdagar 13.00–16.00.
Halmstad: Vårdcentralen Nyhem, Långgatan 32. Öppet: Tisdagar 13–16.