Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

I ”Sydsvenska prioriteringar” står Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer. Pappret är en konkretisering av Regionsamverkan Sydsveriges tidigare positionspapper ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” som presenterades 2016.

De prioriterade insatserna syftar till att stärka utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning i Sydsverige och i hela Sverige, och bidrar till ett klimatsmart transportsystem. De medverkar till en välfungerande helhet genom att ta tillvara och bygga vidare på den befintliga infrastrukturen och genom att kollektivtrafik, infrastruktur och bostadsbyggande går hand i hand.

Kartbild Sydsvenska infrastrukturprioriteringar

Det viktigaste framöver för Sydsverige är att förbättra den interregionala tillgängligheten, att knyta ihop Sydsverige samt att skapa konkurrensmässiga och hållbara godstransporter. För att kunna göra detta krävs ett antal insatser, samtliga listas här