Träffa diabetesläkare via digitalt vårdmöte

På barn- och ungdomsmottagningarna vid Hallands sjukhus har en studie påbörjats där man erbjuder patienter med typ 1-diabetes att ersätta vissa besök med digitala vårdmöten. Tanken är bland annat att öka tillgängligheten och flexibiliteten till vård.

Ett digitalt vårdmöte genomförs via nätet med hjälp av dator, läsplatta eller en smart telefon. Det innebär att patient med familj kan koppla upp sig på skolan, jobbet eller annan plats vid en avtalad tid med läkaren. Man ansluter till vårdmötet med hjälp av sitt mobila bank-ID.

Det digitala vårdmötet ökar tillgängligheten och flexibiliteten till vård och sker under säkra förhållanden. Det är valfritt att ersätta ett fysiskt möte med ett digitalt. Just nu är det över 80 patienter som ingår i kontrollgruppen för studien.

Läs gärna mer här.