Två avvikelser enligt Lex Maria anmäls

Chefläkaren, Magnus Tenfält, för Närsjukvården Landstinget Halland anmäler två avvikelser i vården enligt Lex Maria.

En patient som själv uppgivit att hon tappat sin spiral fick av en barnmorska en ny spiral insatt utan att en noggrannare ultraljudsundersökning utfördes. Detta fick till följd att patienten hade dubbla spiraler under en tid, och när en spiral så småningom togs bort på grund av graviditetsönskan fanns en spiral kvar som hindrade graviditet och orsakade besvär.

Med anledning av händelsen har nya rutiner införts inom mödravården för att förhindra att detta ska kunna hända fler gånger.

På grund av brister i rapporteringsrutiner mellan den kommunala hälso- och sjukvården och Närsjukvården Landstinget Hallands distriktssköterskeverksamhet fick en patient dubbla doser insulin. Patienten skadades inte, men risken för skada bedöms ändå som stor. Händelsen har i samverkan utretts såväl av Närsjukvården Landstinget Halland som av Hemvårdsförvaltningen i Halmstad, och båda organisationerna gör nu varsin Lex Maria-anmälan.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Tenfält, chefläkare, Närsjukvården Landstinget Halland

tfn: 070-328 29 44