Upphandling av förrådsverksamheten är annonserad

Landstingsservice är Landstinget Hallands organisation för driftservice. I serviceutbudet ingår bland annat varuförsörjning till hälso- och sjukvården som sker från centralförrådet i Halmstad.

Planerad upphandling av förrådsverksamheten i Landstinget Halland är annonserad fr o m 2009-05-25. Upphandlingen avser försörjning av varor till hälso- och sjukvården och sker i samverkan med Region Skåne och landstingen i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.

Sista anbudsdag för anbudslämnare är 2009-07-14 och avtalsstart är planerad till 2010-04-01. Det sammanlagda årliga värdet för förrådsverksamheten uppgår till 435 miljoner kronor.