Vården står redo inför sommaren

Sommaren är här och vården i Halland har förberett sig för att kunna ge ett gott mottagande till såväl hallänningar som turister. Bland annat kommer sjukhusen i Halmstad och Varberg att samarbeta mer och alla som inte är akut sjuka uppmanas att först kontakta 1177 Vårdguiden på telefon, för guidning om var man ska vända sig för snabbast vård.

Bild på glad solAtt Hallands befolkning nästan fördubblas under sommarmånaderna, samtidigt som vårdpersonalen ska ges möjlighet att ta ut sin semester, är alltid en svår ekvation.

- Vi kommer att kunna ta hand om alla som behöver vård, men prioriteringen av de mest akut sjuka kommer att bli ännu tydligare under sommaren. Det kan leda till längre väntetider på akutmottagningarna för de som inte är så allvarligt sjuka, säger Christer Allenmark, chefläkare på Hallands sjukhus.

Svårt att rekrytera vikarier, men bemanningen är säkrad
Den stora utmaningen är att rekrytera sommarvikarier. Konkurrensen om vårdpersonal är stor, inte minst vad gäller sjuksköterskor. Region Halland beslutade därför tidigt att erbjuda extra ersättning till egen vårdpersonal som kan tänka sig att skjuta på sin semester. Det samma gäller föräldralediga som går in och jobbar under sommaren och vikarier som jobbar under hela semesterperioden. Vårdpersonal som arbetar 9-12 veckor under sommaren kan få upp till 30 000 kronor extra. För vikarier som jobbar hela sommaren utgår en bonus på 10 000 kronor.

- Erbjudandet om extra ersättning har varit en viktig pusselbit för att säkra bemanningen i vården under sommaren. Exempelvis har Hallands sjukhus 189 medarbetare som valt att skjuta på semestern och ett 70-tal vikarier som jobbar under hela sommaren, berättar personaldirektör Cristine Karlsson.

Hallands sjukhus har i år lyckats rekrytera något fler vikarier än förra året. Behovet har dock varit större i år på grund av vakanser på vårdavdelningarna.

Totalt samma kapacitet som förra sommaren, men färre vårdplatser i Varberg
Totalt sett har Region Halland samma kapacitet som förra sommaren. Hallands sjukhus kommer att ha lika många vårdplatser öppna (489), men något fler vårdplatser i Halmstad och något färre i Varberg (främst på Medicinkliniken). För att kunna ta hand om patienterna på bästa sätt kommer Hallands sjukhus att utöka samarbetet mellan sjukhusen.

- Det kan innebära att fler patienter behöver transporteras mellan sjukhusen. Kontakter har också tagits med vårdcentralerna så att de remitterar patienter till det sjukhus som för tillfället har bäst tillgänglighet, säger Christer Allenmark.

Någon enstaka läkarmottagning (Vessigebro) kommer att ha begränsat öppethållande under sommaren, till följd av svårigheter att bemanna. Deras patienter erbjuds läkarvård på närliggande vårdcentraler. Övrig verksamhet på vårdcentralen i Vessigebro, t ex distriktssköterskemottaning och BVC kommer att vara öppna som vanligt.

Psykiatrin i Halland har öppet som vanligt under hela sommaren.

Försöker minimera risken för onödiga köer eller väntetider
En rad aktiviteter genomförs nu för att minimera risken för onödiga köer eller väntetider. För att minska belastningen på akutmottagningarna uppmanas såväl invånare och turister att i första hand kontakta 1177 Vårdguiden på telefon. Öppettider och utbud hos samtliga vårdcentraler och turistmottagningar finns lättillgängligt på regionens webbplats (1177.se/halland). En informationskampanj pågår också som uppmanar hallänningarna att förnya sina recept redan nu, och gärna via e-tjänsten Mina vårdkontakter.

Gott samarbete mellan olika vårdgivare
För att kunna erbjuda god vård under sommarmånaderna krävs ett gott samarbete mellan samtliga vårdgivare.  Under hela sommaren kommer det att hållas veckovisa avstämningsmöten med representanter för bl a Hallands sjukhus, vårdcentralerna, ambulanssjukvården och den kommunala sjukvården. Hallands sjukhus inrättar under sommaren också en särskild samordningsfunktion och håller dagliga sjukhusgemensamma möten för att stämma av aktuell kapacitet och tillgång på vårdplatser.

Läs mer om hur du söker vård i Halland under sommaren