Varje dag räknas i cancervården

Den nationella satsningen "Varje dag räknas!" kring kortare väntetider i cancervården har varit igång i Halland i drygt ett år

Satsningen "Varje dag räknas" har som mål att ingen patient ska behöva vänta en dag längre än nödvändigt på utredningsinsatser, diagnosbesked och behandling. Bland annat införs ett system för standardiserade vårdförlopp, som ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.

Tack vare medarbetarnas stora engagemang har införandet gått snabbt i Halland, sedan beslutet våren 2015 har 18 standardiserade vårdförlopp (SVF) implementerats och under 2017 kommer ytterligare tio.

Patientens fokus, samverkan och processarbete är nyckeln

Satsningen innebär ett helt nytt arbetssätt för många medarbetare, där samverkan mellan olika delar i vården är nödvändig. När vi ser på vårdkedjan med patientens ögon ser vi att vi måste samarbeta närmare än tidigare. Detta har fungerat väldigt väl i den halländska cancervården. Några framgångsfaktorer är det arbete som gjorts i respektive cancerprocess samt att stödfunktioner som röntgen och patologi genom ett stort arbete kraftigt kortat sina ledtider. Kunskapen om processerna finns hos de medarbetare som arbetar nära patienten. En ny funktion är koordinatorerna, som säkerställer att det som ska hända med patienten verkligen händer – det som många anhöriga tidigare fått göra.

”Jag som SVF-koordinator är vårdens resurs. Jag kontrollerar att ord blir till handling och i  samverkan med alla andra aktörer leder detta till att vi idag har ledtider på 4-5 dagar istället som förr 3 veckor”, säger Lotta Larsson, som är koordinator på kirurgen.

Fakta om Varje dag räknas

Regeringen och SKL har kommit överens om att under 2015–2018 genomföra en nationell satsning på att korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna i cancervården. Den viktigaste insatsen är att fortsätta införandet av det gemensamma systemet med standardiserade vårdförlopp.

Var tionde minut insjuknar någon i cancer i Sverige, motsvarande 60 000 nya fall om året. Drygt 2600 av dem bor i Halland.