VAS-stopp ledde till inställda besök

Vad vi vet hittills har ingen patient kom till skada till följd av att regionens journalsystem, VAS, inte fungerade fullt ut under tisdagen. Det framgår av rapporterna från vårdens olika verksamheter.

Men alla patienter fick inte det de hade rätt att förvänta sig vid sina besök eftersom tidböcker och annan information inte varit tillgänglig. Ett antal besök, bland annat i Folktandvården, fick dessutom ställas in. Arbetet pågår för fullt med att hitta det bakomliggande tekniska felet som orsakade avbrottet. En händelserapport ska upprättas. Målet med det arbetet är att minimera risken att det händer på nytt samt att stärka beredskapen inför liknande händelser i framtiden.