Verksamhetschefen för medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg slutar

Görel Sundbeck, verksamhetschef för medicinkliniken på Sjukhuset i Varberg, har begärt att få lämna sin tjänst.
- Jag känner att situationen på kliniken blivit ohållbar och att jag inte längre har den entusiasm som krävs för att leda kliniken vidare inför de utmaningar som sjukvården står inför.

Görel Sundbeck har varit verksamhetschef på medicinkliniken i tre år. Hon kom närmast från en tjänst som tillsynsöverläkare på Socialstyrelsen i Göteborg. Idag lämnade hon in sin avskedsansökan.

Formellt lämnar hon sjukhuset den 30 november men blir på egen begäran entledigad från sitt uppdrag som verksamhetschef från den 7 september. Hon går vidare till en tjänst inom öppenvård och geriatrik i Göteborg där hon också blir medicinskt ledningsansvarig.

- Det ska bli roligt att arbeta inom geriatriken som är mitt specialistområde, framhåller Görel Sundbeck.

Sjukhuschef Kristina Wallentin beklagar att Görel Sundbeck väljer att lämna Sjukhuset i Varberg.

- Jag har ett stort förtroende för Görel Sundbeck och värdesätter hennes insatser för att förbättra vården och patientsäkerheten på medicinkliniken och Sjukhuset i Varberg. Jag önskar henne lycka till i hennes nya uppgifter.

Vidare berättar Kristina Wallentin att arbetet med att förbättra arbetsmiljön på medicinkliniken kommer att fortsätta och har högsta prioritet. Med hjälp av resurser från landstinget centralt kommer en aktivitetsplan för att förbättra arbetsmiljön att arbetas fram.

- Det är nu viktigt att vi gemensamt fokuserar på de omedelbara utmaningar som vi har i form av en möjlig pandemi och införandet av en landstingsgemensam journal tillsammans med alla andra vardagliga vårdfrågor.

När det gäller det fortsatta ledarskapet för medicinkliniken pågår arbetet med att hitta en tillförordnad chef och det väntas vara klart i början av nästa vecka.

Vid ytterligare frågor, kontakta chefsinformatör Marianne Kondrup på 0340-48 17 80, 070-337 17 80 eller sjukhuschef Kristina Wallentin 070-558 14 75 (efter klockan 17.30).