VRE-fall anmäls enligt Lex Maria

Länssjukhuset i Halmstad gör en rutinmässig anmälan enligt Lex Maria av de fall av vancomycinresistenta enterokocker (VRE) som upptäckts på sjukhuset under våren.

Under 2008 konstaterades 87 fall av VRE i Halland. Fram till vecka 17 i år har 33 fall upptäckts i länet.

- Det ligger ingen dramatik i det här. Vi konstaterar något eller några fall i veckan, säger chefläkare Göran Magyar på Länssjukhuset i Halmstad.

Sjukhuset anmäler nu sin hantering av VRE-fallen till Socialstyrelsen som ska granska de åtgärder som vidtagits. Halland har vid tidigare granskning bedömts ha hanterat situationen bra genom de kraftfulla åtgärder som satts in.

Hallands smittskyddsläkare Mats Erntell bedömer att den halländska vården nu har en bra kontroll på VRE-situationen.

- Vi gör nu mellan 2 000 och 2 500 tester varje månad vilket kan jämföras med att vi före VRE-utbrotten tog mellan 40 och 50 prov per månad. Denna kraftiga ökning av antalet tester gör att vi upptäcker VRE-bärarna, trots att bakterien inte ger dem några symptom. Vi kan därmed vidta de åtgärder som behövs för att minimera risken för att bakterien sprids, säger Mats Erntell.

Bakgrunden till att det fortlöpande upptäcks enstaka VRE-fall är att Halland sedan utbrotten av VRE under 2008 har en kraftigt utökad testning av patienter.

- Att vi har tillfällig spridning av VRE och andra resistenta bakterier i den svenska vården är en situation vi får vänja oss vid, säger Göran Magyar. Det är därför viktigt att vi genom ökad och riktad provtagning tidigt minimerar risk för stor spridning.

För mer information:

Chefläkare Göran Magyar, Länssjukhuset i Halmstad, tfn 035-13 10 00 (växel)

Smittskyddsläkare Mats Erntell, tfn 035-13 16 13

=======================

Fakta om VRE

• VRE är en förkortning för vancomycinresistenta enterokocker.

• VRE sprids inte via luften, utan enbart via direkt kontakt med personen som bär bakterien eller miljön omedelbart runt personen. Därför ger en förbättrad handhygien och användning av handsprit ett gott skydd.

• Enterokocker tillhör den normala bakteriefloran i tarmen. Vissa av dem har utvecklat resistens, det vill säga motståndskraft, mot antibiotikumet Vancomycin och andra vanliga antibiotikabehandlingar. De kallas VRE och är alltså svåra att bekämpa.

• Det vanliga är att man är bärare av VRE i tarmen utan att insjukna. Bakterien kan finnas på sårytor eller i urin, framför allt hos dem som bär urinkateter, utan att ge infektion. Men ibland kan bakterierna ge infektionssymptom som urinvägsinfektion eller i ovanliga fall blodförgiftning hos patienter som redan är nedsatta av andra sjukdomstillstånd. Därför är det angeläget att VRE inte sprids inom sjukhus eller vårdmiljöer.

• Hos friska personer klarar immunförsvaret av att slå tillbaka VRE-bakterien.