Upphandling

Här hittar du information om aktuella upphandlingar från Region Halland.

Gällande avtal

Utökad information om pågående upphandlade avtal.

Aktuella upphandlingar

Upphandlingar som pågår inom Region Halland

Informationsmöte via webbTV-sändning för leverantörer till offentlig sektor den 22 januari

Med anledning av att den nya lagen om e-fakturering till följd av offentlig upphandling träder ikraft den 1 april nästa år anordnas ett informationsmöte speciellt riktat till leverantörer till offentlig sektor. Enligt lagen ska leverantörer skicka e-fakturor enligt den europeiska standarden, om inte annat överenskommits, till offentliga köpare, och detta oavsett belopp.
 
Informationsmötet innehåller dels information om lagkravet på obligatorisk e-fakturering och hur man kan sända e-fakturor rent praktiskt, dels lite om standarden samt kort om kommunikationen PEPPOL som en möjliggörare.

Anderz Petersson, DIGG, Kerstin Wiss Holmdahl, SKL och Martin Forsberg, SFTI tekniska kansli medverkar.

Tid: tisdagen den 22 januari kl. 9:00 till 10:00 ca. Informationsmötet är kostnadsfritt.
 
Inbjudan med anmälningslänk. (PDF-dokument, 356 kB) Sändningen ses på datorn och länk till utsändningen sänds ut direkt till de leverantörer som anmält sig, som får länken i samband med bekräftelsen.
 
WebbTV-sändningen anordnas inom ramen för vår samverkan för e-handel, SFTI (DIGG, SKL och Upphandlingsmyndigheten). Finns frågor, återkom gärna, se kontaktinformation i inbjudan. Där finns även länk till information om lagkravet m.m.

Kontakt

Är det något du undrar över som har med regionens upphandlingar att göra, kontakta respektive upphandlare på Region Hallands upphandlingsavdelning.

Kontaktpersoner

Upphandlingschef

Namn Befattning
Madelene Winbo Upphandlingschef

Verksamhetsstöd

Namn Befattning
Ib Nilsson Jurist
Jenni Dalquist Lund Inköpsassistent - Inköpsadministratör
Jennica Jonstad Materialkonsulent - Materialkonsulent
Ulrika Ejnarsson Verksamhetsutvecklare

Upphandlare - Patientnära produkter, utrustning och tjänster

Namn Befattning
Annika Malmqvist Upphandlare
Barbro Andersson Upphandlare
Bodil Carselid Upphandlare
Camilla Windirsch Upphandlare
Elisabeth Strandqvist Upphandlare
Peter Gay Upphandlare

Upphandlare - Övergripande varor, tjänster och entreprenader

Namn Befattning
Fredrik Lindstedt Upphandlare
Ib Nilsson Jurist
Judith Lönn Upphandlare
Helena Lavott Upphandlare
Jenny Svensson Upphandlare

Beställningsservice

Namn Befattning
Gudrun Johansson Inköpsassistent
Nicole Graper Inköpsassistent