Almedalen 2016

Under sommarens Almedalsvecka fanns Region Halland på plats med tre seminarium. Syftet var att utifrån olika perspektiv diskutera, problematisera och analysera vad som skapar utveckling och resultat i det regionala utvecklingsuppdraget och inom hälso- och sjukvården i en region. Samarbete och samverkan stod i fokus, med stolta exempel från Halland.

Nedan kan du läsa mer detaljerat om de olika seminarierna.

Region Hallands seminarium 

Klockan 14.00
Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård?
Klockan 15.00
Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige
Klockan 16.00
Stora eller små regioner, ur ett demokratiskt och samhälleligt utvecklingsperspektiv

Moderator

Willy Silberstein var moderator för de tre seminarierna.