Därför blir Halland det första digitaliserade länet i Sverige

Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter enligt målsättning i Digitala agendan för Sverige. För att uppnå det behövs en digital infrastruktur som gör det möjligt. Unikt samarbete gör Halland till det första digitaliserade länet i Sverige!

När och var

Datum: Onsdag den 6 juli 2016
Tid: Klockan 15.00
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

Medverkande

  • Sara Andersson, STF generaldirektör PTS
  • Henrik Ringmar VD och koncernchef på IP-Only
  • Nyamko Sabuni är Hållbarhetschef på ÅF
  • Stefan Bengtsson, (C), 1:e vice ordförande regionstyrelsen, Region Halland
  • Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör Region Halland

Om seminariet

Bredband är idag en av de grundläggande infrastrukturerna i vårt samhälle. Få saker i modern tid har påverkat Sverige och välfärden så mycket som bredband och IT. Det är en förutsättning för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för medborgare och företag. Med ökad digitalisering kommer också behovet av analyser kring digitaliseringens samhällsnytta. En snabb och ökad utbyggnadstakt är viktig, särskilt för dem som bor och verkar på landsbygden.

I december 2015 enades Halland kring en gemensam bredbandsstrategi, framtagen av Region Halland i samverkan med de halländska kommunerna. Den pekar ut färdriktningen för hur hela Halland ska få tillgång till fiber och beskriver hur regionala investeringar i utbyggnaden kan ske där marknaden inte anser det kommersiellt intressant att bygga. Detta har resultaterat i ett Sverigeunikt samarbete som gör Halland till det första digitaliserade länet i Sverige.

Mer om de medverkande

Sara Andersson, STF generaldirektör PTS

Sara Andersson

Henrik Ringmar VD och koncernchef på IP-Only bredbandsleverantören som skapar helt nya möjligheter för internettjänster genom att storsatsa på en nationell utbyggnad av öppen och verkligt neutral fiberinfrastruktur. Henrik har lång erfarenhet av att leda stora organisationer som utvecklas snabbt.

Henrik Ringmar

Nyamko Sabuni är Hållbarhetschef på ÅF sedan 2013. Nyamko har arbetat på Folksam och innan hon blev riksdagsledamot arbetade hon som kommunikationsrådgivare på norskägda Geelmuyden Kiese. 2002 valdes hon in i Riksdagen och 2006 utnämndes hon till statsråd med ansvar för bland annat Integrationsjämställdhetsfrågor.

Nyamko Sabuni

Mats Eriksson (M),
regionstyrelsens ordförande och ordförande i hälso- och sjukvårdutskottet Region Halland. Samarbete är ett viktigt ord för Mats Eriksson. Att leta efter det som förenar och håller ihop i stället för det som skiljer människor åt. Genom samarbete vill han, tillsammans med andra, vara med och göra Halland till den bästa livsplatsen.

Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland med ansvar för det regionala tillväxt och utvecklingsarbetet i Halland. Ingår i flera gränsöverskridande funktionella samarbeten, både nationellt och regionalt inom flera olika områden så som infrastruktur, kollektivtrafik, näringsliv och social hållbarhet.

 
Jörgen Preuss