Hur ingår vi partnerskap med patienten i framtidens hälso- och sjukvård?

Vilka krav ställer vårdgivare, medarbetare och invånare på framtidens hälso- och sjukvård? Är vi på rätt väg? Vilka är erfarenheterna och vad har vi för plan framåt? Hur omsätter vi systematiskt patienters och närståendes erfarenheter och förmågor i arbetet med att driva och förbättra vården?

Nar och var

Datum: Onsdag den 6 juli 2016
Tid: Klockan 14.00
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

Medverkande

  • Eric Carlström, Professor vårdvetenskap ledarskap & vårdorganisation, Sahlgrenska Akademin samt forskningslinjeledare, GPCC
  • Lars Torsten Larsson, Chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen
  • Hans Karlsson, Direktör, chef för avdelningen vård och omsorg, SKL
  • Margareta Eriksson, Vd Sverige, Health Navigator
  • Livia Holm, Head of Healthcare Partnerships, KRY 
  • Mats Eriksson, (M), regionråd, ordförande regionstyrelsen, Region Halland 

Om seminariet

Patienter vill vara delaktiga i sin vård och vi måste möjliggöra detta. I framtiden kommer det att behövas en annan vårdkultur och ställas andra krav på organisation, ledarskap och samarbete. Hur jobbar vi med detta redan idag och vad behöver vi förändra? I framtiden kommer det krävas ett utvecklat samarbete över gränserna och olika former av nytänkande inom hälso- och sjukvården.

I Region Halland pågår det ett omfattande förändrings- och utvecklingsarbete kring bland annat arbetssätt, ledarskap och flödeseffektivitet. Det finns ett nära regionalt samarbete inom hemsjukvården. Vi var tidiga med vårdvalet och nu arbetar vi tillsammans med att forma vår målbild av sjukvården i Halland fram till 2025.

Mer om de medverkande

Eric Carlström
Eric Carlström är professor i vårdvetenskap med inriktning mot ledarskap och organisation samt docent i offentlig förvaltning. Han är dessutom sjuksköterska med specialistutbildning i ambulanssjukvård. Eric har mer än 30 års erfarenhet av arbete i ambulans. Han har tidigare arbetat som chef i ett flertal hälso- och sjukvårdsorganisationer och är numera engagerad som forskare vid Prehospitalt- och Katastrofmedicinskt Centrum i Västra Götalandsregionen (PKMC). Han är också knuten till Centrum för Personcentrerad Vård vid Göteborgs universitet (GPCC).  Sahlgrenska Akademin


Eric Carlström

Lars Torsten Larsson
Chef avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen


Hans Karlsson
Direktör, chef för avdelningen vård och omsorg, SKL  Avdelningen hanterar frågor om hälso- och sjukvård, äldreomsorg och övrig socialtjänst (utom ekonomiskt bistånd), folkhälsoarbete, handikappfrågor, funktionshindrade, patientsäkerhet, jämställdhet och kvinnofrid samt utvecklings- och kvalitetsfrågor.


Hans Karlsson

Margareta Eriksson
Vd Sverige, Health Navigator Margareta är VD för Health Navigator Sverige AB. Health Navigator är ledande inom strategisk rådgivning till beslutsfattare inom välfärdssektorn. Margareta Eriksson har 20-årserfarenhet av hälso- och sjukvårdsfrågor. Hon började som läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och har därefter varit management konsult i ett internationellt företag och chef inom ett globalt läkemedelsföretag. Sedan drygt tre år är Margareta en del av Health Navigator AB.
Margareta Eriksson

Livia Holm, Kry
Head of Healthcare Partnerships KRY 

Lise-Lotte Bensköld Olsson (S)
Mångårig politisk erfarenhet med hjärta i hälso- och sjukvårdsfrågor. Regionråd, 2:e vice ordförande regionstyrelsen och dess arbetsutskott, vice ordförande hälso- och sjukvårdsutskottet.

Lise-Lotte Bensköld Olsson