Stora eller små regioner, ur ett demokratiskt och samhälleligt utvecklingsperspektiv

Finns det samband mellan stora regioner, utveckling och goda resultat? Eller handlar en regions utveckling om något annat än storlek? En arena för samtal och problematisering i den så aktuella regionfrågan med perspektiven demokrati, samhällsutveckling och riskerna med en påtvingad samhällsreform. 

När och var

Datum: Onsdag den 6 juli 2016
Tid:
Klockan 16.00
Plats:
Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18

Medverkande

  • Martin Sande, grundare och senior samtalsledare, Dialogues
  • Per-Ingvar Jonsson, riksdagsledamot (c) och ledamot i konstitutionsutskottet, Sveriges Riksdag
  • Lena Sommestad, landshövding hallands län, Länsstyrelsen i Hallands län
  • Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, Region Halland
  • Catarina Dahlöf, regiondirektör, Region Halland

Om seminariet

Det pågående arbetet med att regionalisera hela Sverige är bra. När alla län och landsting får ett regionalt utvecklingsansvar blir gränslösa samarbeten lättare och bättre. För vad är det som skapar utveckling i dagens samhälle? Vad är det som gör en region slagkraftig och vad finns det för goda exempel man kan dra nytta av runt om i landet? Är det så att det krävs nya funktionella samarbetsformer snarare än nya gränsdragningar i Sverige för att lösa de samhälleliga utmaningar vi står inför?  Region Halland bjuder in till seminarium i den just nu så aktuella regionfrågan. Frågan berörs och problematiseras utifrån olika perspektiv, roller och ansvarsområden. Den demokratiska aspekten diskuteras – för vad händer om invånarna upplever ett ökat avstånd till beslutsfattare? Goda exempel på samverkan och samarbete som genererar resultat presenteras. Seminariet är ett problematiserande men framåtsyftande samtal om den just nu pågående processen i syfte att bilda nya större regioner i Sverige.

Mer om de medverkande

Martin Sande
Grundare och senior samtalsledare på Dialogues (svb). Verksam sedan 25 år som konsult. Har sedan 1995 arbetat med att möta behov av förändring med dialog, medskapande och förtroende i fokus. 2014 publicerades boken ”From arrogance to intimacy – a handbook for active democracies” tillsammans med Dr. Andy Williamsson.


Martin Sande

Per-Ingvar Johnsson, riksdagsledamot (C) och ledamot i  Konstitutionsutskottet Sveriges Riksdag: talesperson för Centerpartiet i konstitutionella frågor, tidigare landstingsråd i Kristianstadslandstinget och regionråd i Skåne.
Per-Ingvar Johnsson

Lena Sommestad, tillträdde som landshövding i Hallands län i april 2014. Hon är professor i ekonomisk historia och har en bakgrund som bl.a. VD för Institutet för Framtidsstudier (1998 -2002), miljöminister (2002-2006) och VD för branschorganisationen Svensk Fjärrvärme (2007-2011). Som landshövding är hon myndighetschef vid Länsstyrelsen och har som regeringens företrädare till uppgift att främja länets utveckling och att samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters
insatser.

Lena Sommestad

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande och ordförande i hälso- och sjukvårdutskottet Region Halland. Samarbete är ett viktigt ord för Mats Eriksson. Att leta efter det som förenar och håller ihop i stället för det som skiljer människor åt. Genom samarbete vill han, tillsammans med andra, vara med och göra Halland till den bästa livsplatsen.


Mats Ericsson

Catarina Dahlöf, regiondirektör, Region Halland som drivs av frågor som handlar om samhällsutveckling. Välfärden och tillväxt är två frågor som ligger henne varmt om hjärtat. "För en välfärd som motsvarar hallänningarnas förväntningar måste vi skapa bra förutsättningar för tillväxt inom regionen".