Almedalen 2017

Almedalen är Sveriges största politiska mötesplats och går av stapeln i Visby från söndagen den 2 juli till söndagen den 9 juli i år. Och, för andra året i rad medverkar Region Halland och arrangerar samtal och diskussioner utifrån tre olika teman onsdagen den 5 juli.

Syfte med Region Hallands närvaro är att påverka samhällsdiskussionen i frågor som är viktiga för Halland, andra regioner och landsting och för Sverige.

- Vid förra årets närvaro beskrev vi viktiga frågor och framgångar för oss i Halland och bjöd in andra till samtal kring detta, säger Mats Eriksson regionstyrelsens ordförande. Vår huvudfråga då var regeringens initierade arbete med att skapa större och färre regioner.  Vår uppfattning i regionfrågan var avsaknaden av forum för gemensamma samtal för att tillsammans med andra diskutera lösningar på Sveriges samhällsutmaningar. Istället presenterades en färdig lösning av Indelningskommittén med tanken att nya administrativa gränser i färre och större län var en del för att lösa framtida samhällsutmaningar.

- I år ser vi årets närvaro i Almedalen som en arena där vi vill fortsätta samtal och byta erfarenheter om viktiga samhällsfrågor där vi gemensamt med andra parter behöver diskutera och skapa en förflyttning till en digitaliserad samhällsutveckling. Vår metod är att ställa fler frågor än presentera färdiga lösningar och det gör vi under benämningen Hallandsinitiativet, avslutar Mats.

 På Almedalen startar Hallandsinitiativet som fortsatt kommer att vara en plattform för brett kunskapsutbyte av idéer och erfarenheter inom centrala samhällsområden så som hälsa, vård, skola, infrastruktur, integration, hållbarhet, bostäder och demokrati.

Program onsdagen den 5 juli

Kl 11.00 Lunchmingel med tema halländsk mat och besök av den halländska matkreatören Lisa Lemke

Kl 12.30 En sjukvård med patientens fokus - hur river vi murar och organisatoriska gränser?

Kl 14.00 Fler bostäder och bättre infrastruktur med gränsöverskridande samarbeten – vem ska ansvara för vad?

Kl 16.00 Digitala lösningar i offentlig verksamhet – hur möter vi utmaningar och växlar upp tempot?

Kl 19.30 Kvällsmingel med besök av Bostads och Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP)

Gemensamt för de tre olika temaområdena är att utifrån olika perspektiv diskutera, problematisera och analysera vad som skapar utveckling och resultat i en region. Paneldeltagare är representanter från Region Halland och från andra samhällsaktörer och organisationer.

 Moderator är Willy Silberstein, känd journalist från TV med vana att intervjua politiker och makthavare.

Anmäl ditt intresse

Anmäl och dela ditt intresse att delta på Facebook på Region Halland eller Halland växer under evenemang.

Va´social med oss under Almedalsveckan

Välkommen att bidra och delta i samtalen digitalt. Gör det under taggarna #hallandväxer #almedalen #svpol #hallandialmedalen

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats sänder vi våra seminarier via Facebook live på Region Halland och Halland växer.