Fler bostäder och bättre infrastruktur med gränsöverskridande samarbeten – vem ska ansvara för vad?

Attraktivitet och konkurrenskraft i en växande megaregion förutsätter att infrastruktur, bostäder och övrig samhällsservice koordineras. Hur ska ansvarsfördelning och verktygslådor se ut? Välkommen till en lösningsorienterad dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor!

Hur kan samarbeten på olika nivåer och över olika geografiska- och ansvarsmässiga gränser bidra till en ökad attraktivitet och konkurrenskraft i en megaregion?  Hela sydvästra Sverige växer och behovet av fler bostäder är en stor samhällsutmaning. Samhällsutveckling är starkt sammankopplad med planering och utveckling av transportinfrastruktur, kollektivtrafik och andra tillväxtfrågor. Varför är samarbete och samplanering viktigt? Och, hur kan det se ut och vad sätter hinder när man inte förfogar över ansvar, verktygslåda och spelregler?

Tid och plats

Klockan 14.00 - 15.00 på Sjöbergs bakgård, Strandatan 18 i Visby.

Medverkande

• Lina Bjerke, Doktor i nationalekonomi, Internationella Handelshögskolan i Jönköping
• Alexandra Laurén, Vice VD Skanska Sverige
• Johan Edstav (MP), Statlig samordnare för byggandet av nya städer
• Rudiger Ahrend, Head of Urban Policy, Public Governance & Territorial Development, OECD
• Dag Hultefors, ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott Region Halland

Anmäl ditt intresse

Anmäl och dela ditt intresse att delta på Facebook på Region Halland eller Halland växer under evenemang.

Va´social med oss under Almedalsveckan

Välkommen att bidra och delta i samtalen digitalt. Gör det under taggarna #hallandväxer #almedalen #svpol #hallandialmedalen

Tagga seminariet #västkustbanan #dubbelspår #infrastruktur #livsplats #tillväxt

För dig som inte har möjlighet att närvara på plats sänder vi våra seminarier via Facebook live på Region Halland och Halland växer.

Hallandsinitiativet

Hallandsinitiativet är en ny plattform för att dela kunskap, erfarenheter och idéer inom samhällsområdena hälsa, vård, skola, infrastruktur, integration, hållbarhet, bostäder och demokrati. Välkommen till en öppen dialog där samverkan, nya perspektiv och digitalisering är ledstjärnor för att lösa komplexa samhällsutmaningar!