Ambulans, diagnostik och hälsa

I förvaltningen "Ambulans, diagnostik och hälsa" finns cirka 1100 medarbetare med en gemensam ledning och administration. Verksamheterna är länsövergripande och arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med fokus på att bevara och förbättra det friska hos alla invånare i Halland.

Förvaltningen

"Ambulans, diagnostik och hälsa" består av de tre områdena Ambulanssjukvård och sjukresor Halland, Medicinsk diagnostik samt Hälsa och funktionsstöd. Nedan finner du ytterligare information kring respektive område.

Ambulanssjukvård och sjukresor Halland

 • 1177 Vårdguiden på telefon
 • Ambulanssjukvård
 • Färdtjänsthandläggning och sjukresor.

Medicinsk diagnostik

 • Röntgen
 • Läkemedelsverksamhet
 • Laboratorieverksamhet (klinisk kemi, transfusionsmedicin/blodcentraler, patologi, mikrobiologi och vårdhygien)

Hälsa och funktionsstöd

 • Habilitering
 • Kommunikation (hörselvård, resurscentrum för kommunikation Dako, syncentral, tolkcentral
 • Hjälpmedelscentrum
 • Kvinnohälsovård
 • Ungdomsmottagningar.
 • Inom verksamheten finns också handikappkonsulent och rehabiliteringshandläggare.

Politisk nämnd för Ambulans, diagnostik och hälsa är Driftnämnden för Ambulans, diagnostik och hälsa.