Ambulanssjukvård och sjukresor Halland

Ambulans och sjukresor Halland innefattar 1177 Vårdguiden på telefon, ambulanssjukvård, färdtjänst och sjukresor. 

1177 Vårdguiden på telefon i Halland bemannas av erfarna sjuksköterskor som svarar på frågor om vård och hälsa dygnet runt. 1177 är ett nationellt telefonnummer till sjukvårdsrådgivning. I Halland finns två kontor, ett i Halmstad och ett i Kungsbacka.1177 Vårdguiden på telefon arbetar i nationell samverkan stora delar av dygnet. 1177 Vårdguiden på telefon är också tillgängliga för att besvara frågor via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
 
Ambulanssjukvården Halland har 19 ambulanser dagtid och 12 ambulanser nattetid fördelat på de åtta stationerna: Laholm, Halmstad väst, Halmstad öst, Hylte, Falkenberg, Ullared, Varberg och Kungsbacka.
Samtliga ambulanser är akutambulanser och är bemannade med minst en sjuksköterska.
 
Färdtjänstavdelningen utför myndighetsutövning på delegation av regionstyrelsen för Varberg, Falkenberg, Halmstad, Hylte och Laholms kommuner. Avdelningen handlägger ansökningar om färdtjänst och riksfärdtjänst för invånarna i dessa kommuner.
 
Sjukresor Halland erbjuder transporter med tillgänglighet, säkerhet och kvalité till och från vårdgivaren, såväl i egen regi som i avtal med Hallandstrafiken.
Sju fordon kör sittande sjukresor, utifrån en tidtabell, inom Halland samt till vård i Göteborg, Borås och Lund.
Fem fordon kör liggande sjuktransporter för patienter i behov att ligga under transport.