Ambulanssjukvård

Här hittar du lite intressant fakta om Ambulanssjukvården i Halland

I Region Halland finns det 19 ambulanser

4 st i Kungsbacka
4 st i Varberg/Ullared
4 st i Halmstad öster/Laholm
3 st i Falkenberg
4 st i Halmstad väster/Hylte

Ambulansen är utrustad för avancerad akutsjukvård, som en förlängd arm till sjukhusen.

Utryckningar

Våra ambulanser kör cirka  259 780 mil. i Halland under 2013.  Vi är inte enbart en förlängd arm till sjukhusen utan hela den övriga vården.

Av dessa uppdrag är de fördelade enligt följande:
Prio 1 - 14 203 st
Prio 2  - 23 795 st
Prio 3  -  4 840 st

Verksamheten har cirka 200 medarbetare.

Miljöintention:

  • Vi är en arbetsplats som arbetar för en hållbar utveckling. Medarbetare engagerar sig i våra miljömål, med gemensamma krafter ska vi bli ett föredöme i miljöarbetet.
  • Vi arbetar med utgångspunkt från tillämpliga lagar och förordningar.
  • Rutiner hjälper till att styra vår verksamhet till likriktat arbete som underlättar för alla.
  • Vi vill verka för minskade utsläpp genom optimal samordning av resor/transporter.
  • Genom analys av pappersförbrukningen minska åtgången.
  • Fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen.