Ambulanssjukvård

Här hittar du kort fakta om Ambulanssjukvården, en förvaltning som idag består av cirka 200 medarbetare.

Ambulanserna

I Region Halland finns det 19 ambulanser
4 stycken i Kungsbacka 
4 stycken i Varberg/Ullared 
4 stycken i Halmstad öster/Laholm
4 stycken i Halmstad väster/Hylte
3 stycken i Falkenberg

Varje enskild ambulans är utrustad för avancerad akutsjukvård, som en förlängd arm till sjukhusen och den övriga sjukvården. 

Utryckningar

Våra ambulanser kör cirka  259 780 mil. i Halland under 2013. 
Av dessa uppdrag är de fördelade enligt följande:
Prio 1 -  14 203 st
Prio 2  - 23 795 st
Prio 3  -   4 840 st

Miljöintention:

  • Vi är en arbetsplats som arbetar för en hållbar utveckling. Medarbetare engagerar sig i våra miljömål, med gemensamma krafter ska vi bli ett föredöme i miljöarbetet
  • Vi arbetar med utgångspunkt från tillämpliga lagar och förordningar
  • Rutiner hjälper till att styra vår verksamhet till likriktat arbete som underlättar för alla
  • Vi vill verka för minskade utsläpp genom optimal samordning av resor/transporter
  • Genom analys av pappersförbrukningen minska åtgången
  • Fortsätta arbetet med att minska energiförbrukningen