Hälsa och funktionsstöd

Hälsa och funktionsstöd består av habilitering, basenheten kommunikation, hjälpmedelscentrum, kvinnohälsovård och ungdomsmottagningar.

Inom förvaltningen finns cirka 350 medarbetare. Verksamheterna är länsövergripande och arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med fokus på att bevara och förbättra det friska hos hallänningarna.  I förvaltningen finns också handikappkonsulent och rehabiliteringshandläggare.

Habiliteringen

Habiliteringens målgrupp är barn, ungdomar och vuxna med medfödd motorisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd, eller förvärvad funktionsnedsättning genom sjukdom eller skada under uppväxten. Syftet är att underlätta vardagen för målgruppen.

Basenheten  kommunikation

Basenheten kommunikation består av hörselvård, syncentral, tolkverksamhet för döva och gravt hörselskadade, taltjänst och resurscentrum för kommunikation Dako. Insatser ges individuellt eller i grupp till personer med varaktiga syn-, hörsel- och kommunikativa funktionsnedsättningar.

Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelscentrum säkerställer en god hjälpmedelsförsörjning i länet. Rådgivning, utbildning, teknisk service och logistik ingår i verksamheten.

Kvinnohälsovården

Kvinnohälsovården arbetar med kvinnohälsa i ett livsperspektiv. Graviditet, preventivmedel, cellprovtagning, provtagning av sexuellt överförbara sjukdomar samt samtal kring oplanerad graviditet.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen för ungdomar till och med 23 år. Funderingar kring till exempel kroppen, sex, sexuell läggning, kärlek, relationer, könssjukdomar och preventivmedel. Här finns barnmorska, kurator och läkare.