Hallands sjukhus

Hallands sjukhus ansvarar för den specialiserade somatiska vården i Halland. Hallands sjukhus består av akutsjukhusen i Halmstad och Varberg samt den planerade verksamheten som bedrivs av Kungsbacka och Falkenberg.

Vi har cirka 3 500 medarbetare med en gemensam ledning och administration. Syftet med samordningen av specialistsjukvården är att skapa bättre och effektivare vård för våra patienter.

Politisk nämnd för Hallands sjukhus är Driftnämnden Hallands sjukhus.