Kultur och skola

Inom förvaltningen Kultur och skola finns verksamheterna Kultur i Halland, Munkagårdsgymnasiet, Katrinebergs folkhögskola och Löftadalens folkhögskola.

Kultur i Halland

Inom Kultur i Halland bedrivs såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. Kultur i Hallands utvecklingsområden är: dans, film, konst, musik, litteratur, regionbibliotek och slöjd. Vi arbetar också övergripande med kultur för barn och unga, fria kulturaktörer samt med kulturella och kreativa sektorn.

Våra skolor

Region Halland är huvudman till tre skolor. Skolverksamheten omfattar Munkagårdsgymnasiet, som inriktar sig på naturbruk och gröna näringar, samt folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, vilka erbjuder allmän kurs som ger behörighet till högskolestudier, olika estetiska utbildningar och utbildningar inom hälsa och idrott, med mera. Skolorna har även internat.