Närsjukvården Halland

Närsjukvården Halland består av två delar, Vårdcentralen Halland och Folktandvården Halland förvaltningens ledning och administration är lokaliserad i Varberg och Halmstad.

Vårdcentraler

Vårdcentralen Halland driver regionens 24 offentligt ägda vårdcentraler och erbjuder vård i Hallands samtliga kommuner. Verksamheten intäktsfinansierad och drivs i konkurrens med privata vårdcentraler. Samtliga vårdcentraler erbjuder BVC-verksamhet samt behandling inom hälsa- och rehabilitering. Vid vårdcentralerna arbetar ca 800 medarbetare inom yrken som sjukgymnaster, distriktsläkare, medicinska sekreterare, distriktssköterskor, psykologer, undersköterskor, bvc-sköterskor, arbetsterapeuter med flera.

Folktandvården

Folktandvården Halland driver 20 allmäntandvårdskliniker och fyra tandregleringskliniker och har verksamhet i samtliga halländska kommuner. Folktandvåden arbetar med barn- och vuxentandvård och man har även ett "sista handsansvar" vilket innebär ett ansvar för att erbjuda tandvård på orter där inga privata aktörer är verksamma. I sistahandsansvaret ingår även ett ansvar för jourverksamheten i länet. Verksamheten drivs i konkurrens med privata aktörer. Inom folktandvården arbetar ca 340 medarbetare så som bland annat tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor och tandtekniker.

Politisk nämnd för Närsjukvården Halland är Driftnämnden Närsjukvård.