Regionfastigheter

Regionfastigheter bedriver professionell fastighetsförvaltning och har som huvuduppgift att förse kärnverksamheten med ändamålsenliga och bra lokaler till konkurrenskraftiga priser. Vi arbetar med underhållsfrågor av teknisk och estetisk karaktär och handhar ny-, om- och tillbyggnader samt rådgivning inom vårt verksamhetsområde.