Regionkontoret

Regionkontoret är en central förvaltning med cirka 250 anställda. Uppdraget består bland annat av att skapa underlag, analyser och omvärldsbevakningar för de politiska styrelserna och nämnderna.

På Regionkontoret finns flera olika kompetenser inom verksamhetsområdena:

  • Hälso- och sjukvårdsutveckling
  • Regional utveckling
  • Ekonomi
  • Kommunikation
  • HR
  • Administration

Politisk nämnd för Regionkontoret är Regionstyrelsen.