Regionarkivet

En av regionarkivets uppgifter är att förvara och vårda arkiv.

I arkivbeståndet finns handlingar som innehåller uppgifter om enskilda människors liv, t.ex. vad för sorts sjukvård man fått. Du kan även läsa om landstingets beslut, om hur verksamheter styrts och organiserats, samt hur resurserna har fördelats för att tillgodose behov hos Hallands befolkning. Arkiven finns redovisade i en arkivförteckning.

Kontakta oss

Om du vill läsa i någon av de handlingar som vi förvarar, ringer, mejlar eller skriver du enligt kontaktuppgifterna till höger. Om du inte vet om ett arkiv eller en handling innehåller de uppgifter som du är intresserad av, lämna så mycket kringinformation som möjligt. Det tillsammans med vår erfarenhet underlättar sökandet. Du kan även själv söka i vår arkivförteckning. Den finns publicerad på Nationell Arkivdatabas (NAD)

Beställa handlingar

Det går bra att beställa kopior från oss. Vanliga önskemål är kopior på betyg eller vaccinationer.

Fråga om patientjournaler

Om du vill få tillgång till patientjournal tar du kontakt med den vårdcentral eller den klinik där du blev behandlad.

Det har gått mer än 150 år sedan landstingen bildades i Sverige. I början präntades protokollens text med vacker handstil. Fotot visar det allra första protokollet i Halland från 1863.