Regionservice

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnadseffektivt utbud av administrativa tjänster och service.

Regionservice har verksamhet över hela länet och levererar stöd och service inom dessa huvudområden:

Utöver dessa utbudsområden finns även förvaltningens stab och ledning som är placerad i Halmstad.

Region Halland har en servicefunktion för gemensam administrativ service - GAS. 
Avdelningen verkar inom löne- och personalområdet samt ekonomiområdet.

Utbildnings- och eventservice planerar och genomför utbildningar, mässor, konferenser
och event, på uppdrag av Region Halland.