Regionservice

Regionservice är Region Hallands interna serviceorganisation med uppdrag att leverera ett kostnadseffektivt utbud av administrativa tjänster och service.

Regionservice har verksamhet över hela länet och levererar stöd och service inom dessa huvudområden:

Utöver dessa utbudsområden finns även Stab & ledning som är placerad i Halmstad.

Läs mer om utbudet på vårdgivarwebben

Region Halland har en servicefunktion för gemensam administrativ service - GAS. 
Avdelningen verkar inom löne- och personalområdet samt ekonomiområdet.